Årsaken til at Bergen er et viktig stoppested for euro-masteren i System Dynamics, er en forholdsvis lang fagtradisjon: Bruk av datamodeller for å studere sosiale og økonomiske problemstillinger i samfunnsgeografien. Fagfeltet startet på begynnelsen av 70-tallet, da Bergensforskere begynte å interessere seg for datastøttet samfunnsvitenskap. Primus motor for opplegget i Bergen, er førsteamanuensis David Wheat. (f.v.) Olena Primierova, professor Iaroslava Stelmashenko, Olga Tolmachova, Vadym Hrjaznov, Anastasija Khmaruik og professor Sergiy Ivakhnenkov.
Årsaken til at Bergen er et viktig stoppested for euro-masteren i System Dynamics, er en forholdsvis lang fagtradisjon: Bruk av datamodeller for å studere sosiale og økonomiske problemstillinger i samfunnsgeografien. Fagfeltet startet på begynnelsen av 70-tallet, da Bergensforskere begynte å interessere seg for datastøttet samfunnsvitenskap. Primus motor for opplegget i Bergen, er førsteamanuensis David Wheat. (f.v.) Olena Primierova, professor Iaroslava Stelmashenko, Olga Tolmachova, Vadym Hrjaznov, Anastasija Khmaruik og professor Sergiy Ivakhnenkov.

Håper på en mild vinter

Publisert

- Det er en ekstrem vanskelig høst og vinter foran oss. Det sier professoren om universitetet sitt i Kyiv. Han er i Bergen sammen med en gruppe ukrainske studenter.

– Det er ikke så lett å konsentrere seg om studiene nå.

Ukrainske Anastasija Khmaruik er selv fra hovedstaden Kyiv. Der er det forholdsvis rolig nå. Men i likhet med mange av hennes medstudenter, har Anastasija slektninger og venner i den østlige delen av landet. Bergensbesøket dette høstsemesteret er et fredelig avbrudd fra en vanskelig situasjon som har vedvart siden demonstrasjonene på Maidan-plassen sist vinter.    

Systemdynamikk
To professorer og fem studenter fra Mohyla-Kyiv universitetet er på plass for The Bergen Program in System Dynamics - et europeisk masterprogram. Faget er noe av det mest internasjonale på UiB: Programmet teller studenter fra i alt 30 land, hvorav 95 prosent av studentene er fra et annet land enn Norge. Bergen er en viktig del av kurset. Her startes det hele opp, før studentene reiser videre til enten Italia eller Portugal, før de ender opp i Nederland.

Vanskelig høst og vinter i vente
Mens ukrainske styrker erobrer terreng på bekostning av pro-russiske opprørere i Øst-Ukraina, bygger russiske styrker opp sin tilstedeværelse langs deler av grensen. Ifølge offisielle FN-tall har over 2000 mennesker blitt drept siden midten av april i år, og over 4900 skadd. Amerikanerne viser satellittbilder som skal bevise avfyring av raketter fra den russiske siden av grensen.

Det er også problemer med opptaket for studenter fra de konfliktrammede byene i øst. Én ting er å komme seg ut av byer som Donetsk og Luhansk, men det kan bli vanskelig å komme seg hjem igjen til familien når ukrainske styrker isolerer byen, forteller studentene.

Mens krigshandlingene er begrenset til områdene kontrollert av russiskstøttede opprørere i byene Donetsk og Luhansk, ligger trusselen om økonomisk kollaps som et lokk over hele landet. Dette får også følger for studentene. De som ikke er på statlige stipender, betaler skolepenger av egen lomme. Folk med litt til overs, har samlet inn penger på campus for å støtte dem med betalingsproblemer.

Universitetet selv har ikke noe valg: Det er totalt avhengig av å få inn disse pengene, forteller professor Sergiy Ivakhnenkov. Han var selv regnskapsansvarlig for universitetet en gang i tiden. Så langt har ansatte ved hovedstadsuniversitetet fått utbetalt lønningene sine.

Vann, gass og andre basisvarer skal betales.  

– Det er en ekstremt vanskelig høst og vinter foran oss. Landet er avhengig av import av russisk gass, sier han.

– Vi håper på en mild vinter.

Post-Sovjetisk universitet med vestlige preferanser
– Det er ingen sterke Putin-forsvarere på campus, bedyrer ukrainerne. Derfor har det heller ikke vært voldelige konfrontasjoner mellom studenter eller ansatte. Men under urolighetene sist vinter i hovedstaden, ble campus stengt i ti dager.

Kyiv-Mohyla (National University of Kyiv - Mohyla Academy) ligger kun to stopp med metroen fra Maidan-plassen. Universitetet er ikke veldig representativt for universiteter i Ukraina. Det er tospråklig (engelsk i tillegg til ukrainsk) og ble reetablert etter Sovjetunionens kollaps. Det rekrutterte mange unge forskere, uten sterke bånd til sovjettidens institusjoner. Tidligere rektor ved Kyiv-Mohyla, Sergiy Kvit, ble i vår utnevnt til utdanningsminister for den nye regjeringen, som erstattet den kastede og russiskvennlige Janukovitsj. Universitetet var en bastion for Janukovitsj-motstandere, og Kvit var én av lederne for Maidan-demonstrasjonene.

De mannlige studentene er også urolig for om de vil bli innkalt til militærtjeneste. Verneplikten er innført. Det finnes en rekke unntak fra tjeneste. Noen betaler seg visstnok unna, hevder ukrainerne.

Krigen splitter
– Om man kan trekke noe positivt ut av denne konflikten, er det framveksten av en sterkt, ukrainsk nasjonal bevissthet, mener professor Ivakhnenkov.

Krigen samler både russisktalende og tradisjonelt ukrainsktalende på den ene siden av konflikten. Men krigen splitter også.

Olga er fra Kharkiv, ikke langt fra den russiske grensen. – Det er vanskelig å beholde vennskap der nå, sier hun.

Anastasija har en onkel i Russland, som brøt all kontakt med niesen etter å ha sett bilder av henne på Maidan-plassen i vinter.

– Det samme gjelder våre slektninger i Moskva, sier andre rundt bordet. Ukrainas sak vekker liten sympati på russisk side.

Internasjonal støtte viktig
Ukrainerne i Bergen har liten tro på en fullskala krig med Russland. For det er det for mye på spill mellom stormaktene, tror de. Flere mener at Russlands plan hele tiden har vært annekteringen av Krim, som på femtitallet ble gitt som <<gave>> av Nikita  Khrusjtsjov fra den russiske sovjetrepublikken, til den ukrainske. De russiskstøttede urolighetene er bare påskudd for den de facto erobringen, tror de: – Deler av Ukraina blir holdt som gissel.

– Dette er ikke en borgerkrig, mener Ivakhnenkov. – Opprørerne er russere, med russiske pass og russiske våpen. Dette er en utenlandsk styrke.

Uten Moskvas støtte, vil opprøret dø ut. Men nettopp derfor er internasjonale sanksjoner mot Russland, og støtte til Ukraina, så viktig, mener han.