Universitetet i Stavanger skal ikke lenger velge rektor. Foto: UiS
Universitetet i Stavanger skal ikke lenger velge rektor. Foto: UiS

Stavanger har vedtatt å gå over til ansatt rektor

Publisert

Rektor Marit Boyesen kom i mindretall. Med sju mot fire stemmer gikk styret ved Universitetet i Stavanger inn for at universitetet skal ha ansatt rektor.

I motsetning til Universitetet i Bergen og rektor Dag Rune Olsen, klarte ikke rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger (UiS) å få med seg resten av styret på å fortsette med valgt ledelse. Også prorektor og de vitenskapelige og administrativt ansattes representanter havnet i mindretall, mens de eksterne styremedlemmene og studentene utgjorde hoveddelen av flertallet. Det skriver Khrono.

UiS meldte i dag overgang fra å ha valgt til ansatt rektor og ekstern styreleder. Stemmetallene ble 7-4. Vedtaket er i tråd med universitetsdirektørens innstilling.

Sittende og valgt rektor Marit Boyesen hadde signalisert at hun ønsket at Universitetet i Stavanger skulle fortsette med valgt rektor.

Stemmetallet fordelte seg slik:

  • For ansatt rektor: de to studentrepresentantene, de fire eksterne styremedlemmene og representanten for de midlertidig ansatte.
  • Mot: rektor, prorektor, representanten for de vitenskapelig ansatte og representanten for teknisk-administrativt ansatte.

— Klart vedtak
Marit Boyesen sier til Khrono rett i etterkant av at vedtaket ble fattet at hun er glad for at det var et markant flertall i styret som støttet vedtaket.

— Vi hadde en meget god diskusjon i styret og på mange punkter er vi alle sammen enige. Når styret først valgte å skifte modell for ledelse er jeg glad for at det var et klart flertall som støttet dette, sier Boyesen.

Selv har hun frontet at hun ønsket at UiS skal fortsette med valgt ledelse.

— For meg handler det veldig mye om å beholde de demokratiske elementene på et universitet, og også den klare faglige koblingen mellom ledelse og de vitenskapelige ansatte, poengterer Boyesen.

Utfordringer med todelt ledelse
Når det gjaldt debatten om todelt ledelse var styret ganske samstemt i at de ser utfordringene en slik ledelse skaper, forklarer Boyesen til Khrono.

Universitetsdirektør John B. Møst hadde innstilt på overgang til ansatt rektor før styremøtet. Årsaken til at UiS behandler denne saken allerede nå, bare måneder etter at Boyesen har startet på en fireårsperiode som valgt rektor, er at Møst går av som universitetsdirektør til neste år.

Universitetet mener det å vite hva slags ledelse man skal ha om knappe fire år er viktig med tanke på hvordan man skal legge opp den rekrutteringsprosessen på toppnivå man nå skal inn i.