Kjell Bernstrøm har - på egenhånd - konkludert med at det vil være uklokt å gå over fra valgt til ansatt rektor i neste periode.
Kjell Bernstrøm har - på egenhånd - konkludert med at det vil være uklokt å gå over fra valgt til ansatt rektor i neste periode.

Universitetsdirektøren går for valgt rektor

Publisert

Kjell Bernstrøm innstiller på fortsatt valgt rektor ved Universitetet i Bergen. Ansatt rektor vil kreve en omfattende prosess for å sikre legitimitet for beslutningen på universitetet, og det er det ikke tid til.

Det viser styresaken, som ble lagt frem for kort tid siden.

– Jeg har gjort en selvstendig vurdering av saken. Hvis vi skulle gått over til ansatt rektor, måtte personen begynt neste sommer. Stillingen måtte blitt lyst ut tidlig i høst. I tillegg til at en omlegging fra valgt til ansatt rektor hadde vært omfattende, hadde man også måttet gå gjennom ledelsesstrukturen ved hele universitetet, sier Bernstrøm til På Høyden. 

I dag dekanene ved to av fakultetene ansatt, mens resten er valgt. På instituttnivå er det valg ved det Samfunnsvitenskapelige fakultetet, mens resten har ansatte instituttledere. 

Tradisjon for valg
– Det er min vurdering at man vil trenge mer tid. Men dersom styret ønsker det kan man relativt tidlig i neste periode få til en diskusjon om ansatt eller valgt rektor, og hva en slik overgang ville bety. 

I styresaken poengterer Bernstrøm at UiB har en tradisjon for rektorvalg helt tilbake til 1946, og at det sittende rektoratet er valgt på en plattform der valgt rektor er en del av forpliktelsen som ble solgt inn overfor velgerne. 

– Kan en hybridmodell være mulig, slik det har vært diskutert på Universitetet i Oslo?

– Jeg tror det strider mot loven, slik den er nå. 

I høringssinnspillet fra UiB til endringen i Universitets- og høgskoleloven ble det også pekt mot en annen løsning, som gjentatte ganger har blitt foreslått: Valgt rektor, men ekstern styreleder. Med en slik løsning får man en mindre maktkonsentrasjon hos rektor. Dessuten slipper man dagens situasjon med delt ledelse mellom rektor og universitetsdirektør. Men denne løsningen har ikke blitt tatt tak i av stortingspolitikerne. 

– Når man gjentatte ganger peker på den løsningen, så er det fordi en ivaretar flere hensyn. Det er også min vurdering at delt ledelse har enkelte utfordringer ved seg. 

– Har rektor gitt deg noen signaler i forbindelse med denne saken?

– Nei, dette er mine vurderinger, og de står jeg for. Rektor har ikke påvirket meg, og jeg står 100 prosent inne for saken. Det blir et spennende styremøte, sier Bernstrøm. 

Amble avventer diskusjonen
Ekstern styrerepresentant Kari Amble har ikke flagget hvilken modell hun vil støtte, men sier dette i en melding til På Høyden: 

– Jeg ser frem til en åpen og svært viktig diskusjon i styret. Dette handler også om hvilken rolle styreleder skal ha. Dagens løsning med rektor og styreleder som samme person er for lite diskutert. Hvilken retning bør UiB ta i dagens digitale og globale satsning med hensyn til ledelse? Samarbeid og klynger er fremtiden, og dette må gjenspeiles i ledelsen, skriver Amble.