Regjeringen åpner for å kvotere inn menn på høyere utdanning

Publisert

Med ny likestillingslov på plass kan det nå bli lov å kvotere inn menn på psykologi.

I den nye likestillingsloven som ble presentert torsdag, åpnes det nå opp for at man i større grad enn i dag kan særbehandle menn i kvinnedominerte yrker, skriver NRK

På profesjonsutdanningen i psykologi ved UiB og UiO er over 70 prosent av studentene kvinner. De to universitetene ba om lov til å få kvotere inn gutter i fjor, men fikk nei av Kunnskapsdepartementet, fordi loven ikke åpnet for dette.

Les mer: Likestillingslova hindrar fleire psykolog-gutar

Men om regjeringen får det som de vil, kan dette nå bli mulig.

– Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn. I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til NRK

Må vurderes av Kunnskapsdepartementet

Horne presiserer at loven ikke tar for seg psykologiutdanning spesifikt, men at hvert enkelt tilfelle må vurderes av Kunnskapsdepartementet. 

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, sier de vil søke om dette for flere studier.

– Vi har snakket om det på medisin-, odontologi- og tannpleiestudiet. Også for studiet i rettsvitenskap har det vært antydet, sier hun til NRK