Realfag øker mest

Publisert

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har størst økning i antall søkere sammenlignet med fjoråret. Se årets søkertall til UiB-fakultetene her.

Stadig flere vil studere realfag ved Universitetet i Bergen. Sammenlignet med i fjor er det 13 prosent flere søkere til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med realfag som førstevalg.

– Det er gledelig at realfagene fortsetter den positive trenden fra år til år. Årets søkervekst medfører at realfagene ved UiB har hatt en økning på hele 58 % siden 2008, sier viserektor for utdanning Kuvvet Atakan i en pressemelding fra UiB.

Det er spesielt petroleums- og prosessteknologi som har opplevd en stor økning med 73 prosent flere søkere. Dette følger de nasjonale trendene hvor teknologistudier er populære. Datateknologi og geovitenskap vekker også større interesse, med henholdsvis om lag 25 og 50 prosent flere søkere enn i fjor.


Artikkelen fortsetter under bildet.
(Foto: Kim E. Andreassen)

Flere lektorer
UiB har lenge hatt et mål om å få flere søkere til lektorutdanningen. Det kan se ut til at universitetet er i ferd med å lykkes. I år er det 23 prosent flere søkere enn i fjor til disse studiene.

– Bedre rekruttering til lektorutdanningene har vært et satsingsområde, ikke bare ved UiB, men også nasjonalt over flere år, sier Atakan.

Stabilt ved UiB
I 2012 er det 8 561 søkere som har Universitetet i Bergen som sitt førstevalg i år, mot 8 676 i 2011. Det er  2,2 søkere per studieplass som tilbys i 2012, som er omtrent det samme som i fjor.

Totalt har 115 764 personer søkt høyere utdanning i Norge i år mot rundt 108 600 søkere i fjor, viser tall fra Samordna opptak. Det er 6,6 prosent flere søkere enn året før.

Søkertall (primærsøkere) for UiB fordelt på fakultet:

Fakultet:

2012

2011

Endring antall

Endring %

HF

1494

1573

-79

-5

JUS

1660

1595

65

4,1

MN

1134

1003

131

13,1

MOF

1044

1056

-12

-1,1

PSYK

1407

1517

-110

-7,3

SV

1822

1932

-110

-5,7

UiB totalt

8561

8676

-115

-1,3