Fortsatt langsomt listefall

Universitetet i Bergen havner på 151. plass i QS-rankingen over verdens beste universiteter. UiB er dermed inne på topp 200-lista, men må se seg slått av Universitetet i Oslo.

Hvert år rangerer QS World University Rankings de beste universitetene i verden. De første tallene fra QS-rankingen ble sluppet i dag. Tallene viser at Universitetet i Bergen samlet sett har fått 59,2 poeng. Dette plasserer UiB på 151. plass.

Fakta om QS-rankinga

 • QS World University Rankings er ei rangering av universitet.
 • Quacquarelli Symonds (QS) som står bak rankinga er ei London-basert verksemd som utviklar internasjonale nettverk for å kopla arbeidsgjevarar og høgt kvalifisert arbeidskraft på den globale arbeidsmarknaden.
 • QS World University Rankings legg vekt på universitetet sitt omdømme, ved blant anna ei spørjeundersøking blant 75 000 akademikarar som rangerar dei 30 beste universiteta. 
 • QS si rangering er basert på ein kompleks metodikk, men tar i hovudsak utgangspunkt i seks indikatorar:
 • Omdømme blant vitskapeleg tilsette (40%)
 • Omdømme blant arbeidsgjevarar (10%)
 • Siteringar per vitskapeleg tilsett (20%)
 • Internasjonal del av vitskapeleg tilsette (5%)
 • Internasjonal del av studentar (5%)
 • Vitskapeleg tilsette per student (20%)
 • Kjelde: QS World University Rankings

Faller, men ikke som en stein
Universitetet fortsetter dermed sin langsomme vandring nedover listen. I fjor lå UiB på plass nummer 145. Dette var en nedgang fra 2011, da UiB lå på plass nummer 121.

Universitetet i Oslo er det høyest rangerte norske universitetet. UiO har i år klokket inn på 89. plass, med sine 70,6 poeng.

Listen som var klar i morges, viste rangeringen basert på samlet score. Den mer detaljerte listen som viser blant annet siteringer per ansatt, vil bli klart først senere i dag.

Liten endring i teten
Massachusetts Institute of Technology (MIT) er i år som i fjor på førsteplass. Deretter kommer Harvard University og University of Cambridge. På fjerde og femte plass er UCL (University College London) og Imperial College London.

Også i fjor kunne rangeringen vise at Massachusetts Institute of Technologi  var verdens beste universitet, med University of Cambridge og Harvard University på de neste plassene.

 

København har nordens beste universitet
Nordens beste universitet er Universitetet i København, som ligger på 45. plass med en overall poengsum på 80,5. Det neste nordiske er Universitetet i Lund, som ligger på 67. plass. Universitetet i Helsinki ligger like bak, på plass nr. 69.

Olsen: – Gjennomslag for forskningen

QS-rankingen bygger på en kombinasjon av internasjonalt omdømme og faglig kvalitet. For å regne ut hvilket universitet som utmerker seg, brukes flere ulike indikatorer. Et av dem er siteringer per ansatt. I fjor havnet UiB på 64. plass. Dette var en framgang siden 2011, da universitetet var å finne på 92. plass.

I år som i fjor gjør Universitetet i Bergen det godt når det kommer til siteringer av vitenskapelige artikler. UiB er i år på 69. plass i verden på dette området. 

– Det er viktig for oss fordi det forteller om gjennomslaget og interesse vår forskning har i det internasjonale miljøet, sier rektor Dag Rune Olsen til UiB Aktuelt.