UiB går tilbake

Publisert

Universitetet faller fra 135. plass til 191. plass på Times Higher Educations rankingliste.

Etter seks år med klatring på rankinglisten faller UiB 56 plasser tilbake på Times Higher  Education (THE) sin World University ranking.  Med 191. plass beholder UiB  likevel plassen blant de 200 beste.

Rektor Sigmund Grønmo er delvis fornøyd med årets plassering. I fjor plasserte UiB seg på en 135. plass

– Jeg konstaterer at vi på denne rankingen gjør det litt dårligere enn i fjor. Det er et avvik fra hovedtrenden, der vi har gått frem på alle rankingene de senere årene, sier Rektor Sigmund Grønmo til Aktuelt.

UiB går tilbake

fakta/ rankingen

Times Higher Educations «2011–2012 World University Rankings» bruker 13 indikatorer spredt over fem aktivitetsområder. I år er det følgende kategorier universitetene rangeres etter:

  • Undervisning – læringsmiljøet (30 prosent)
  • Industriinntjening – innovasjon (2,5 prosent)
  • Siteringer – forskningsinnflytelse (30 prosent)
  • Forskning – volum, inntjening og omdømme (30 prosent)
  • Internasjonale utsikter – stab, studenter og forskning (7,5 prosent)

Her ser du hvordan disse punktene er delt opp og vektet.

Kilde: Times Higher Education

Han minner om at UiB plasserte seg som nummer 121 på årets QS-ranking etter å ha steget 199 plasser fra 2005.

Metodeendringer
Grønmo peker på at THE-rankingen har foretatt noen metodeendringer siden i fjor.

– Tallene fra i fjor til i år er ikke helt sammenliknbare. Derfor skal vi nå se på og analysere hva som skyldes metodeendringer og hva som er reelle endringer, sier Grønmo til Aktuelt.

– Metodologien som ble etablert i 2010 er blitt raffinert, og det gjør Times Higher Education World University Rankings enda mer sofistikert og nøye kalibrert til å virkelig reflektere den unike strukturen ved hvert enkelt av universitetene vi ser på, sier Ann Mroz, redaktør i Times Higher Education til magasinets nettside.

Oslo forbi
Mens UiB går tilbake fem plasser, så klatrer Universitetet i Oslo fem plasser til 181. plass.

– Jeg benytter anledningen til å gratulere Universitetet i Oslo. For oss er det viktig at vi også i år er blant de 200 fremste universitetene i verden. Det er bra for landet at to norske universiteter kan hevde seg internasjonalt på denne måten, sier Grønmo.

Begrensede ressurser
Grønmo sier at det er et av problem at norske universiteter har begrenset ressurstilgang og et lavere antall vitenskapelig ansatte for hver student enn det man finner ved de aller fremste universitetene internasjonalt. Han mener dette er noe myndighetene må være oppmerksom på når de vurderer ressurstilgangen til de fremste norske universitetene.