Ned i volum, opp i kvalitet

Publisert

UiB ligger bak både UiO og NTNU på siste nettsteds-rangering fra Webometrics, men er i verdenstoppen på antall sider under uib.no. Nå er volumet redusert ved at gammelt stoff er fjernet. Paradoksalt nok, kan det bety at UiB faller på rankingen.

UiO er best på nett i Norge og nummer 73 i verden, mens UiB ender på 142. plass og NTNU på 142.

Hvordan UiB presterer, vist visuelt av EUs nye rangering, UMultirank.
Hvordan UiB presterer, vist visuelt av EUs nye rangering, UMultirank.

Har fjernet gamle filer
I dag ligger det langt færre sider under domenet uib.no enn ved nettstedene til NTNU og UiO. Google har indeksert 128 000 sider under uib.no, mens søkemotoren lister opp over 300 000 for uio.no og hele 615 000 under ntnu.no.

Webometrics-rangeringen utkommer to ganger i året, og måler hvor flinke universitetene er til å dele kunnskap. Rangeringen av tilstedeværelse på nettet, sammenfaller i stor grad med andre rankinger som måler på forsknings- og undervisningskvalitet, påstår Webometrics.

Webometrics

Måler i hvilken grad universitetene og forskingsinstitusjoner er til stede på nettet og deler av sin kunnskap.

Synlighet i form av lenker til nettstedet, teller 50 prosent                       

Aktivitet, inkludert volum, åpenhet på vitenskapelig resultater og eksellense teller 50 prosent

Webometrics leverer to målinger i året, og er utviklet av spanske Cybermetrics Lab.

UiB ligger bak både UiO og NTNU på alle indikatorene – bortsett fra én.  Skulle man velge kun å se på volum – altså hvor mange sider som ligger under uib.no – er <<University of Bergen>> i verdenstoppen på siste Webometrics-måling av universitetenes tilstedeværelse på nettet. 

Webometrics bruker Googles indeksering av sider som mål for indikatoren <<Presence>>. Den teller alle sider Google gjenkjenner, som html, pdf, doc, og så videre.

Titusensvis av sider
Dette er sidene Google bestemmer seg for at er verd å indeksere for brukerne.  Hvor mange filer det er totalt er ikke så lett å finne ut, og ikke nødvendigvis noe å skryte av. Det fantes masse gammel og utdatert informasjon. Det store webprosjektet på universitetet har fjernet mye i det siste.

Det er et sted mellom 46 000 og 50 000 nettsider (html og htm) under uib.no, ifølge kommunikasjonsdirektør Ingar Myking.

Han har ikke sett den siste Webometrics-målingen ennå, men skal sette seg ned i nærmeste framtid for å analysere resultatene.

– Vi har ryddet opp i gamle filer.

Det pågående webprosjektet rydder opp i strukturen, og antallet sider skal ned.

UiB har vært i kontakt med folkene bak den spanske rangeringen for å finne ut mer om metodologien.

– Det er voldsomme svingninger i denne rangeringen, noe som kan gjøre det vanskelig å forholde seg til Webometrics.

Nytt uib.no
Nå som volumet er redusert, risikerer UiB å gjøre det dårligere på rankingen, mens kvaliteten på nettstedet altså sannsynligvis vil øke.

Innholdet på UiBs nettsider skal over på ny, teknisk plattform. Målet er et mer fleksibelt, stabilt og brukervennlig nettsted. Alt innholdet fra 2009 og nyere, migreres automatisk over på ny løsning, mens gammelt innhold på webserveren Webber fases ut.

Kommunikasjonsavdelingen er systemeier av uib.no, og kommunikasjonsdirektøren er ansvarlig redaktør for innholdet.

UiO best i Norge
UiO gjør et kjempebyks oppover på siste Webometrics, skriver Uniforum og ender i juli-målingen på respektable 73. plass blant verdens universiteter (UiB ender på 142. plass og NTNU på 133. plass). Hvorfor Oslo-universitetet stiger kraftig er ikke så lett å forklare. Rektor Ole Petter Ottersen er skeptisk til metodologien. Han er langt mer spent på resultatene fra EUs egen rankingframstøt – U-Multirank.

Rangering som faktisk kan brukes
U-Multirank ble lansert så sent som i mai i år, og er en kompleks, multidimensjonal måling, som blant annet legger langt mer vekt på utdanningskvalitet enn mange av de andre, rådende rankingene.

Her finnes detaljert informasjon om 850 institusjoner for høyere utdanning, 1200 forskningsinstitusjoner og mer enn 5000 studieprogrammer i 70 land.

Se og sammenlign hvordan UiB gjør det i forhold til sine <<konkurrenter>>.