Ranking-spanking: Minst tre ganger i året skal universitetene hoppe gjennom ringen. De tre store rangeringene er <span class="caps">THE</span> (Times), Shanghai og <span class="caps">QS</span>.
Ranking-spanking: Minst tre ganger i året skal universitetene hoppe gjennom ringen. De tre store rangeringene er THE (Times), Shanghai og QS.

UiB best i landet på siteringer

Publisert

Det viser tellingene til QS World University Rankings, som ble offentlige i går.

UiB skårer veldig høyt på antall siteringer per vitenskapelig ansatt, som universitetet med den 54. største vitenskapelige påvirkningen i verden.

Best på siteringer
Til sammenligning, ender UiO på 84. plass på denne indikatoren, og NTNU helt nede på 281. plass. UiB og UiO er i større grad breddeuniversiteter enn NTNU, noe som kan forklare noe av forskjellen. <<Citations>> brukes i bibliometrien som en indikator på en forskers eller en institusjons påvirkning (impact) i forskningen.

En sitering fra et vitenskapelig arbeid av en UiB-forsker, forteller at forskningen har blitt lagt merke til av forskersamfunnet.

QS opplyser at den bruker forskningsdatabasen Scopus, den mest omfattende i verden i dag. QS har tellet siteringer fra de siste fem årene.  Siteringsindikatoren teller 20 prosent av totalen i QS-rankingen.

– Siteringstallene våre innebærer at forskingen vår har gjennomslagskraft og betyr noe for andre forskere. Det er et objektivt mål, og er et konkret tegn på at forskingen vår er viktig, sier rektor Dag Rune Olsen i en pressemelding.

Antall siteringer på en institusjon deles på antall vitenskapelig ansatte, så store institusjoner ikke nødvendigvis oppnår en bedre skår enn små. Hvorvidt phd-er teller som ansatte eller studenter, går ikke frem av metodologien til QS. Det er mer vanlig å regne stipendiater som studenter i andre land enn i Norge.

Blant de 4 prosent beste i verden
UiB gjør det bra, også totalt sett. Det skal lite til for å stige eller synke noen plasser fra år til år. For tre år siden var UiB på 121. plass, i år 155. Universitetet er likevel blant de fire prosent beste universitetene i verden, i følge QS.

UiO er fremdeles best i landet på sin 101. plass, men har falt så vidt ut av topp 100.

Den indikatoren som teller mest (40 prosent), er akademisk ry, en normativ vurdering høstet fra svarene til over 60 000 akademikere, i følge nettsidene til QS. Her ender UiB på plass nummer 276 i verden.

Medisin best på UiB
QS leverer også rangeringer innenfor disiplinene: Life Sciences – deriblant medisin – gjør det best på UiB (139.) etterfulgt av samfunnsvitenskap, som også er blant de 200. beste i verden innenfor sin disiplin.