Det teologiske menighetsfakultet (<span class="caps">MF</span>) og andre private kristne høyskoler produserer flere publikasjonspoeng enn universitetene i snitt. Foto: Marius Bergersen
Det teologiske menighetsfakultet (MF) og andre private kristne høyskoler produserer flere publikasjonspoeng enn universitetene i snitt. Foto: Marius Bergersen

De små, kristne høyskolene publiserer mer enn universitetene

Publisert

Det teologiske menighetsfakultet (MF) har størst forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt i hele Norge. Se oversikten over alle insitusjonene her. 

Det skriver Forskerforum.

Menighetsfakultetet slår alle universitetene på forskningsproduskjon, målt i publiseringspoeng per faglige ansatt. De produserte 2.2 publikasjonspoeng per faglige ansatt i 2016, mens Universitetet i Oslo produserte 1,76 poeng per ansatt. Det viser den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning fra Kunnskapsdepartementet som ble lagt frem i går.

Alle de åtte norske universitetene hadde i fjor 1,16 publiseringspoeng per årsverk i snitt. Syv mindre private høyskoler med kristen forankring eller opphav kunne skilte med 1,53 i snitt, skriver Forskerforum. 

– Opptatt av å dele resultater

Disse er  MF, Høyskolen for ledelse og Teologi, Ansgar Teologiske Høgskole, Lovisenberg diakonale høgskole, Høyskolen Diakonova, VID vitenskapelige høgskole og Fjellhaug.

– Jeg  tror nok at man i teologien tradisjonelt har vært opptatt av formidling. Det å produsere forskning som er relevant for faggruppen vi jobber mot, går nok inn i en arv der teologien har vært opptatt å av å dele resultater. Dermed er ikke overgangen fra gammel til ny forskningsformidling så stor, sier rektor Frank-Ole Thorsesen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (tidligere Fjellhaug Misjonshøgskole).

Her kan du se en oversikt over publiseringspoengene til alle de norske institusjonen: