De 100 mest produktive forskerne

Publisert

Publisering er ekstremt skjevfordelt i norsk akademia. Noen få er hyperaktive i enkelte år. Her er topp 100-listen for UiB.

Gjennomsnittet for en UiB-forsker i en førstestilling er litt mer enn ett publiseringspoeng i året. Noen få forskere ganger dette med ti – eller 20. Stuart John Sillars er professor ved Institutt for fremmedspråk. Han spesialiserer seg på Shakespeares verker, ikke mindre, og utkom som medforfatter på fem bøker og fem artikler i 2013.

Publiseringssystemet i Norge

  • Vitenskapelig publisering i internasjonal akademia måles i publikasjoner, i form av tidsskriftsartikler, antologier (bokkapitell) og monografier (bøker med én forfatter). 
  • Belønning for forskning ble innført som del av Kvalitetsreformen for vel ti år siden. 
  • En vitenskapelig artikkel i et poenggivende tidsskrift gir opp til tre publiseringspoeng, en bok opp til åtte. 
  • Det norske systemet opererer med to vitenskapelige nivåer, som gir ulik uttelling: Nivå 2 er de rundt 20 prosent mest ledende publiseringskanalene, mens resten er på nivå 1. 
  • Ved flere medforfattere, deles publiseringspoengene på antall forfattere. En artikkel med tre forfattere på nivå 2 gir altså ett poeng til hver av forfatterne, og deres respektive institusjoner. 
  • Etter at belønningssystemet ble innført, har den registrerte publiseringen gjennom databasen Cristin økt dramatisk, men viser nå tegn til å flate ut. 
Kategori Vekting
Monografi nivå 1 5
Monografi nivå 2

8

Antologiartikkel nivå 1 0,7
Antologiartikkel

1

Tidsskriftartikkel nivå 1 1
Tidsskriftartikkel nivå 2 3

 

Humaniora den store vinneren
<<Institutt for fremmedspråk>>,<< Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap>>, <<Institutt for informasjons- og medievitenskap>>, og <<Institutt for lingvistikk, litteratur og estetiske fag>>.

Det er ved første øyekast ett påfallende trekk: De ti øverste plassene domineres av forskere fra humanistiske fag og samfunnsvitenskapen.

Det er 39 forskere innenfor humanistiske fag på topp 100-listen. Til sammen 59 av de mestproduserende forskerne kommer fra HF- og SV-fakultetene.

Kontroversielle lister
– Slike lister kan være omstridte, sier Suzanne Mikki, universitetsbibliotekaren som har utarbeidet listen for På Høyden. Tallene gjelder for publisering i 2013.

Det er mulig for forskere å få <<publiseringssperre>>. Noen blir dekan eller instituttleder, sykemeldt eller får ekstra undervisningsoppgaver. Publikasjoner er en viktig parameter for å måle forskningskvalitet. Dagens finansieringssystem gir også økonomisk uttelling for publisering.

Individuell premiering er omstridt. Fagerberg-utvalget foreslo i 2011 å redusere forskningstiden til dem som ikke publiserer, og premiere dem som er aktive. Fagerbergmidler ble innført, og avskaffet, på Universitetet i Bergen.

Undersøkelser har vist at mellom 10 til 20 prosent av forskerne produserer halvparten av publikasjonspoengene. På overordnet nivå er det kjent at en forholdsvis stor andel av forskere publiserer lite eller ingenting i deler av karrieren. Det er liten tradisjon i Norge for å offentliggjøre hvor mye - eller hvor lite - forskere publiserer på individnivå.

Fra 3,5 til 22,7
Også topp 100-listen er skjevfordelt. Noen få har ekstremt mange publiseringspoeng – Stuart John Sillars topper listen med 22,7 poeng. Tre forfattere har mer enn 10 publiseringspoeng, mens storparten av forskerne på listen har imidlertid fem eller færre poeng. Det kreves moderate 3,5 poeng for å komme inn blant UiBs topp 100.

Topp 100-listen teller publiseringspoeng, men også antallet publikasjoner i 2013. Som listen viser, dominerer forskere fra Humanistisk fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet topp 10-listen. Samtidig har medisinere langt flere publikasjoner. Dette skyldes forfatterbrøken når det er flere forskere som har samarbeidet om samme artikkel.

Per Magne Ueland – professor på Klinisk institutt 2 - er med på hele 32 artikler. Det gir et gjennomsnitt på 0,12 poeng per publikasjon. Ståle Pallesen ved Institutt for samfunnspsykologi har 31 sampublikasjoner.

Professor Kenneth Hugdahl ved Det Psykologiske fakultetet er med på hele 22 publikasjoner i 2013, men lander seg ikke mer enn 4,1 publikasjonspoeng. 

– Jeg er ikke så opptatt av dette, i alle fall ikke for min egen del. Det viktigste for meg er å publisere ny viten. Men jeg kan forstå at kolleger synes det er litt dårlig betalt etter at en artikkel er delt på antall forfattere, samtidig som man blir oppfordret til å samarbeide mer og skape internasjonale nettverk. Medforfatterskap er den moderne vitenskapens policy, sier Hugdahl, som understreker at han ikke har en oppskrift på hvordan dette kan løses.

Flere forfattere, ikke flere poeng
– En trend gjennom flere år, er flere medforfattere per artikkel, kommenterer Suzanne Mikki ved Universitetsbiblioteket. Samtidig som den samlede, norske publiseringen har økt voldsomt mye mer enn potten som fordeles gjennom insentivordningen, utvannes uttellingen i form av kroner og øre. 

Publiseringssystemet har en slagside mot <<bokfagene>>. Norske bibliometrieksperter har tidligere pekt på at modellen for fordelingen av publiseringspoeng, ikke er fagnøytral, slik den var tenkt å være. Systemet virker favoriserende i retning samfunnsfag og humaniora, påpekte NIFU.

Ekspertutvalg foreslår endringer
En dansk studie fra fjoråret påpekte det samme om det norske systemet (Dansk Center for forskningsanalyse, 2014). Disipliner som medisin har tradisjon for flere medforfattere enn for eksempel samfunnsvitenskap og humaniora.  En antologi kan gi fem publikasjonspoeng som aleneforfatter. Medforfatterskap med mange andre er vanligere i medisin og realfag. En artikkel fra <<Global Burden Disease Study>> hadde flere enn 700 forfattere, inklusiv tre fra UiB. 

Ekspertutvalget for finansiering av UH-sektoren har foreslått å endre utregningsmetoden for publiseringspoeng.

 

Topp 100-publisering ved UiB (2013)

       
Publ-poeng 2013 Antall publ 2013 Etternavn Fornavn Tilhørighet
22.7 7 Sillars Stuart John Institutt for fremmedspråk
18.7 8 Jacobsen Knut Axel Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
11.7 6 Thomassen Einar Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
10.4 5 Sæverot Herner Institutt for pedagogikk
10.0 2 Larsen Peter Leonhard Institutt for informasjons- og medievitenskap
9.5 3 Jørgensen Kristine Institutt for informasjons- og medievitenskap
9.0 3 Hagen Erik Bjerck Institutt for lingvistikk, litteratur og estetiske fag
9.0 3 Fredriksen Halvard Haukeland Det juridiske fakultet
9.0 17 Fomin Fedor Institutt for informatikk
8.7 2 Rettberg Jill Walker Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
8.2 6 Stausberg Michael  
8.0 1 Janmyr Maja  
7.4 4 Hamm Christine  
7.2 11 Grønlie Olav Tore  
7.1 4 Hagen Margareth  
7.0 5 Kiilerich Bente Knold  
6.7 3 Svendsen Lars Fredrik  
6.7 5 Grøning Linda  
6.7 2 Fjell Tove Ingebjørg  
6.5 7 Kjeldsen Jens E.  
6.4 3 Rokstad Konrad  
6.3 8 Madsen Ole Jacob  
6.1 5 Kolflaath Eivind  
6.0 2 Rydving Håkan  
5.8 9 Helle Knut  
5.8 5 Llera Blanes Ruy Jesus  
5.7 2 Frøseth Anne Marie  
5.6 10 van 't Hof Pim  
5.6 9 Villanger Yngve  
5.5 5 Pichler Alois  
5.5 7 Moe Hallvard  
5.4 2 Kjelby Gert Johan  
5.3 31 Pallesen Ståle  
5.3 13 Pilipczuk Michal Pawel  
5.1 11 Andersen Trond  
5.1 4 Melve Leidulf  
5.0 3 Kapferer Bruce  
5.0 1 Bækken Bjørg  
5.0 1 Heimdal Lars Anders  
5.0 7 Gilhus Anne Ingvild S  
4.9 5 Ommundsen Åslaug  
4.9 8 Helleseth Tor  
4.8 6 Mundal Else  
4.7 3 Endsjø Dag Øistein  
4.7 3 Seland Eivind Heldaas  
4.7 3 Gujord Ann-Kristin Helland  
4.7 11 Holst Bodil  
4.5 9 Ågotnes Thomas  
4.5 4 Rio Knut Mikjel  
4.5 4 Riise Julie  
4.4 12 Tai Xue-Cheng  
4.4 5 Olsen Ole Johnny  
4.4 3 Bøyum Steinar  
4.4 5 Tjønneland Eivind  
4.4 14 Törnroos Karl Wilhelm  
4.4 7 Dyrvik Ståle  
4.4 5 Søreide Tina  
4.4 4 Linneberg Arild  
4.4 9 Wiig Helge  
4.3 13 Fossen Haakon  
4.3 4 Petersen Karin Anna  
4.3 6 Skivenes Marit  
4.2 10 Askvik Steinar  
4.2 6 Gilje Nils  
4.2 10 Heggernes Pinar  
4.2 13 Lindtjørn Bernt  
4.1 11 Lægreid Per  
4.1 22 Hugdahl Kenneth  
4.1 5 Rolvsjord Randi  
4.0 4 Sicakkan Hakan Gurcan  
4.0 2 Reichborn-Kjennerud Kristin  
4.0 3 Gynnild Astrid  
4.0 4 Bråten Eldar  
4.0 2 Bleiklie Ivar  
4.0 2 Wang Vibeke  
4.0 2 Jansen Karine Aasgaard  
4.0 2 Dahl Eystein  
4.0 6 Opdahl Andreas Lothe  
4.0 6 Fløttum Kjersti  
3.9 32 Ueland Per Magne  
3.9 4 Van De Vliert Evert  
3.8 7 Fer Ilker  
3.8 5 Bernt Jan Frithjof  
3.8 3 Schmid Wolfgang  
3.8 6 Quesada-Pacheco Miguel Angel  
3.7 2 Midtgarden Torjus  
3.7 6 Huismans Ritske  
3.7 6 Hovland Edgar  
3.7 8 Jørgensen Per Magnus  
3.7 9 Steihaug Trond  
3.6 12 Binder Per Einar  
3.6 16 Moen Bente Elisabeth  
3.6 5 Råheim Målfrid  
3.6 7 Golovach Petr  
3.6 9 Hauser Helwig  
3.5 9 Åstrøm Anne Nordrehaug  
3.5 2 Ytre-Arne Brita  
3.5 4 Vezzadini Elena  
3.5 2 Harlap Yael  
3.5 23 Eide Geir Egil