Bergensforskere tviler på at en eventuell bombe utenfor fysikk- og kjemibygninger ved universitet kan føre til særlig skade utover bombens egen sprengkraft. Bildet viser Realfagbygget i Bergen.
Bergensforskere tviler på at en eventuell bombe utenfor fysikk- og kjemibygninger ved universitet kan føre til særlig skade utover bombens egen sprengkraft. Bildet viser Realfagbygget i Bergen.

Prioriterer oppgradering av Realfagbygget

Universitetet i Bergen har trukket frem to prosjekter som de ønsker å oppgradere. Nå vil de søke om støtte på 90 millioner kroner.

Publisert

Kunnskapsdepartementet har utlyst 161 millioner kroner til oppgradering av bygg og lokaler ved selvforvaltende institusjoner. Universitetet i Bergen kan dermed søke om midler til å prosjekter som allerede er styrebehandlet og i tråd med masterplanen de har fra før.

Eiendomsavdelingen har trukket frem to prosjekter de ønsker å prioritere i en slik søknad: Undervisnings- og laboratorieareal i Realfagbygget og undervisnings- og forskningsareal i Christies gate 12 for Det psykologiske fakultet.

Dersom universitetstyret godkjenner dette i styremøte kommende torsdag vil de søke om 40 millioner kroner til jobben med Realfagbygget og 50 millioner kroner til oppgradering av Christies gate 12. UiB må også bidra med minimum halvparten av byggeprosjektets totale kostnad.

UiB har tidligere brukt samme type midler til å realisere Nordens største klimaklynge i Jahnebakken og det pågår nå arbeid med å oppgradere studentarealer i U-pihls hus.

«I denne saken prioriterer UiB fornying å søke om midler til fornying av laber ved Kjemisk institutt i Realfagbygget. Dette er et areal som det er kritisk viktig å rehabilitere for å innfri nødvendige miljøkrav, men arealene har også stor strategisk betydning for forskning og utdanning innenfor det strategiske satsingsområdet Klima- og energiomstilling.» heter det i en kommentar fra universitetsdirektøren i styrepapirene.

Ifølge styrepapirene vil begge prosjektene kunne starte umiddelbart ved en tildeling. Realfagsbygget ser de for seg kan ferdigstilles om 20-24 måneder. Oppgraderingen av Christies gate 12 kan stå klart om 30 til 36 måneder.