KORTNYTT

Prestisjefull pris til professor Fredrik Manne

The George Pólya Prize in Combinatorics deles ut hvert fjerde år til prisvinnere som har gjort et viktig bidrag til fagfeltet kombinatorikk.

En av prisvinnerne for utdelingen i 2021 er professor Fredrik Manne på Institutt for informatikk ved UiB. Han får prisen sammen med Assefaw Gebremedhin fra Washington State University og Alex Pothen fra Purdue University.

Les mer om utdelingen av prisen til vinnerne.