Norske forskere har tilgang til vitenskapelige tidsskrift fra de store forlagene - i hvert fall enn så lenge. Foto: Paul-Erik Lillholm
Norske forskere har tilgang til vitenskapelige tidsskrift fra de store forlagene - i hvert fall enn så lenge. Foto: Paul-Erik Lillholm

Vil ikke stenge tilgang til tidsskrifter så lenge forhandlingene pågår

Publisert

De fire største tidsskriftforlagene har gitt norske brukere tilgang til tidsskriftene sine ut januar. Men forhandlingene pågår fortsatt og to av de fire bekrefter nå at de ikke har planer om å stenge tilgangen med det første.

Forhandlingene om tidsskrifter pågår fortsatt. Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, forhandler med de fire store forlagene Elsevier, Springer Nature, Wiley og Taylor & Francis. Disse forlagene står etter det Khrono forstår for rundt 8000 tidsskrifter.

Etter at nåværende avtale gikk ut 31. desember, har de fire forlagene fortsatt å gi tilgang til brukere ved norske universiteter og høgskoler. Denne tilgangen har vært lovet til og med 31. januar, men nå bekrefter to av de fire forlagene at de ikke vil fjerne tilgangen til sine tidsskrifter, så lenge forhandlingene pågår.

— Forhandlingene med Unit pågår fortsatt, og mens det er tilfellet, vil det ikke bli noen endring for norske institusjoners tilgang til Taylor & Francis sine tidsskrifter, bekrefter forlaget Taylor & Francis overfor Khrono.

Det samme sier forlaget Springer Nature.

— Forhandlingene pågår fortsatt. For øyeblikket vil det ikke bli noen endringer for norske universiteter. Tilgang vil bli gitt som før, svarer Springer Nature på spørsmål fra Khrono om hva som skjer etter 31. januar.

Forhandlingene kan trekke ut

Forhandlingene med forlagene trekker ut fordi det er vanskelig å bli enige med forlagene om en avtale som ivaretar norske vilkår til åpenhet. Norge stiller blant annet krav til at organisasjoner som deltar skal ha lesetilgang til alle tidsskrifter og at artikler publisert av forskere tilknyttet norske organisasjoner skal være åpne.

Lederen for den norske forhandlingsdelegasjonen Nina Karlstrøm sier til Khrono at de nærmer seg avtale med ett av forlagene.

— Hva som skjer videre avhenger av hvor nære vi og forlagene er ved å inngå en avtale. Vi tror vi er nær en avtale med et av forlagene. Det betyr at det vil kunne skje i nær framtid. Med de andre er vi litt lenger unna, men vi forhandler fremdeles, sier Karlstrøm, som heller ikke har fått signaler om at tilgangen til tidsskriftene vil brytes ved midnatt.

— Siden det ikke er frist på selve tilbudene, hvor lenge kan man holde på med forhandlinger framover?

— Det er ikke gitt noen frist, men det er helt klart vi ikke kan forhandle i det uendelige. På et tidspunkt er vi enten klare til å inngå avtale eller vi kommer ikke videre. Jeg vet ikke når dette skjer, sier Karlstrøm.

Nye tilbud og forhandlingsmøter

Unit fikk et nytt tilbud fra Elsevier for tre dager siden, 28. januar. Dette vurderes nå, opplyser Unit.

Når det gjelder Springer Nature, er det berammet et forhandlingsmøte 11. februar. Siden forlaget bekrefter at de ikke vil bryte tilgangen nå, vil tilgangen sannsynligvis fortsette framover mot dette.

Taylor & Francis møtte Unit til forhandlinger for to dager siden, 29. januar. Det var morgenen etter dette møtet at Unit fortalte at de var nær en avtale med ett av forlagene, men Karlstrøm vil ikke bekrefte hvilket forlag det er snakk om.

Avtalen med Wiley er også fortsatt under forhandling, men Unit har ikke opplyst mer om hvordan det ligger an.

Anbefaler nedlasting

Ved Universitetet i Oslo anbefales nå studenter å laste ned pensumartikler innen 5. februar. Dette begrunnes med forhandlingene og at tilgangen muligens kan forsvinne.

Ved Universtitetet i Agder oppfordret man allerede før nyttår om å laste ned forskningsartikler i frykt for å miste tilgangen. Bibliotekarene følger med på hvilke tidsskrifter de har tilgang til.

— Vi gjør noen stikkprøver innimellom for å se om vi har tilgang, forteller Ewelina Krakowska, virksomhetsleder for digitale tjenester ved universitetsbiblioteket.

Hun forteller om økt oppmerksomhet fra ansatte ved universitetet nå som forhandlingene drar seg til.

— Vi får først søke- og nedlastingsstatistikk seinere, men vi opplever at vi får spørsmål om dette i skranken og at vi får noen e-poster. Det virker som om det opptar folk og de lurer på hva som vil skje i praksis hvis det ikke blir nye avtaler, sier Krakowska.