Prorektor Margareth Hagen og Universitetet i Bergen nådde første gang milliardbeløp i BOA-inntekter.
Prorektor Margareth Hagen og Universitetet i Bergen nådde første gang milliardbeløp i BOA-inntekter.

Passerte milliarden for første gang

I 2019 hadde Universitetet i Bergen for første gang over én milliard kroner i bidrags- og oppdragsinntekter.

Publisert Sist oppdatert

Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) er ekstern finansiering og en viktig del av et universitet sitt budsjett. Midler fra Forskningsrådet, COST og EU Horizon 2020 er eksempler på kilder der midler kommer fra.

En stor del av budsjettet til Universitetet i Bergen er nettopp den type finansiering, men de vil ha mer. I flere år har jobbet for å komme nærmere institusjoner som NTNU og Universitetet i Oslo som begge får inn over èn milliard kroner årlig, men som også er større enn UiB. I 2019 passerte UiB for første gang den «magiske» grensen.

— Det er veldig bra. Vi ønsker selvsagt mer, men det er et godt resultat. Eksterne inntekter til forskningsprosjekter er utrolig viktig, sier prorektor for forskning, Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen.

Var bekymret

I 2017 var ikke stemningen like god. Året før hadde de fått inn 859 millioner kroner i BOA-inntekter. Syv millioner lavere enn budsjettert. I universitetstyremøte 1. juni 2017 vedtok de tiltak for å få opp den eksterne finansieringen. Hagens forgjenger meldte den gang at de hadde en lang vei å gå.

— Nå jobbes det veldig mye på dette på alle nivå. Særlig ute i fagmiljøene på institusjonene jobbes det systematisk for å få inn flere eksterne inntekter. Man får rådgivning og oppfølging til søknader, forteller Hagen.

I 2016 opprettet universitetet et eget BOA-team. Dette er en tverrfaglig gruppe som bidrar med spisskompetanse til hvordan UiB kan vinne konkurransen om søknadspenger.

— Der er det forskningsrådgivere, jurister og et administrativt apparat som støtter opp om arbeid med søknader, forklarer Hagen.

— For oss er det viktig å finne frem i konkurransen om penger både nasjonalt og internasjonalt, legger hun til.

Oppfordrer til flere ERC-søknader

Penger fra ERC Advanced Grants utgjør en del av potten av Boa-inntekter. Det er Det europeiske forskningsrådet som står bak tildelingene.

— Men de siste årene har vi sett at vi ikke søker så mye som de andre institusjonene på dette. Tilslagsprosenten vår er god, men vi må flere til å søke. Fremover vil vi sette inn et ekstra støt der for å få det til, sier Hagen.

Tirsdag hadde UiB kurs i akkurat dette. Med ekspertise fra universitet, Enspire sience og Norges Forskningsråd fikk de undervisning i hvordan man skriver en konkurransedyktig søknad til ERC. Ifølge årsrapporten til UiB fikk de i fjor fire nye ERC-stipend.

Penger som skaper aktivitet

Omtrent halvparten av BOA-inntektene er fra Forskningsrådet. Sammen med andre institusjoner konkurrerer de om den samme potten.

— Pengene vi får er et signal på at man gjør ting riktig, sier Hagen.

I 2016 fikk UiB inn 859 millioner kroner i BOA-inntekter. Målet den gang var å nå én milliard i løpet av strategiperioden frem til 2022, noe som virket mindre sannsynlig den gang.

— Jeg kan ikke si at jeg er overrasket. Det har blitt jobbet veldig bra med dette de siste årene. Og som de fleste andre institusjoner blir det en jevn økning over tid, sier Hagen.

Det som teller er hva pengene gjøre oss i stand til å gjøre, og det er å skape aktivitet

Margareth Hagen, prorektor for forskning

Selv om det er gledelig å nå målet er det ikke summen i seg selv som Hagen mener er viktigst.

— Det som teller er hva pengene gjøre oss i stand til å gjøre, og det er å skape aktivitet. Det gir oss muligheter til å utøve god forskning og få et internasjonalt sterkt samarbeid.

Totalt var BOA-inntektene for UiB i 2019 på 1.073.700.000 kroner. Det var 36,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Universitet hadde forøvrig en inntekt på 5,2 milliarder kroner samlet i 2019, ifølge årsrapporten som skal godkjennes i styremøte på torsdag.