Språkrådets direktør, Åse Wetås, anbefaler alle å skrive «Oslomet». Foto: Språkrådet
Språkrådets direktør, Åse Wetås, anbefaler alle å skrive «Oslomet». Foto: Språkrådet

Språkrådet anbefaler en annen skrivemåte enn OsloMet

Publisert

Anbefaler alle å droppe stor bokstav midt i navnet. UiO forholder seg til navnet slik det er godkjent av Kunnskapsdepartementet: OsloMet.

Språkrådet har sendt et brev til Kulturdepartementet for å klargjøre hvordan de anbefaler at man skal skrive navnet på Oslos nye universitet, dersom man vil følge de norske rettskrivingsreglene. Dette skriver Uniforum.

Samtidig som den tidligere høgskolen fikk universitetsstatus i januar, godkjente Kongen i statsråd navnet slik det ble foreslått: «OsloMet – storbyuniversitetet». Med stor forbokstav, men også stor første bokstav i begrepet «Met», en kortversjon av det engelske ordet «metropolitan». Det er denne store bokstaven midt inne i navnet Språkrådet nå anbefaler å la stå ubrukt.

«Vi held oss til mandatet vårt om å forvalta den norske rettskrivinga, og at den offisielle rettskrivinga gjeld for all språkbruk i staten, og difor må vi støtta ein normalisert skrivemåte Oslomet», står det å lese i brevet som Khrono har publisert i sin helhet.

Brevet er signert seksjonssjef Daniel Gusfre og direktør Åse Wetås.

– Alle statlige institusjoner har plikt til å følge norske rettskrivingsregler. Vi anbefaler alle andre å bruke vedtatt norm for norsk også, men det er bare offentlige instanser som får pålegg om det. Dette gjelder normen generelt, ikke bare dette spesifikke enkeltnavnet, sier Wetås til avisen.

Via UiOs pressetjeneste får Uniforum opplyst at UiO forholder seg til det nye universitetsnavnet slik det er godkjent av Kunnskapsdepartementet: OsloMet – storbyuniversitetet.

Navnet «OsloMet» var rektor Curt Rices foretrukne kandidat, og ble til slutt vedtatt foreslått av høgskolestyret i desember 2017, med seks mot fem stemmer. Andre navn som kom langt i prosessen, var «Aker universitet» og «Nova».