En UiB-ansatt måtte sone to måneder i fengsel etter å ha blitt tatt med blant annet metamfetamin, men fortalte ikke om soningen til arbeidsgiver. Det resulterte i en skriftlig irettesettelse.
En UiB-ansatt måtte sone to måneder i fengsel etter å ha blitt tatt med blant annet metamfetamin, men fortalte ikke om soningen til arbeidsgiver. Det resulterte i en skriftlig irettesettelse.

Tatt med metamfetamin – opplyste ikke arbeidsgiver om soning

Publisert

En vitenskapelig ansatt ved Universitetet er ilagt ordensstraff etter å ha uteblitt fra jobb mens vedkommende satt i fengsel.

Den ansatte ble i 2013 tatt for kjøring i narkorus, og for oppbevaring av 99 gram metamfetamin, 53 gram hasj, samt en del narkotiske tabletter. Også ved en senere anledning har den ansatte blitt tatt for å ha oppbevart narkotika, denne gangen blant annet 65 gram amfetamin, 109 gram hasj og 33 gram marihuana.

Personen tilsto alle forholdene da saken var oppe for retten.

Bergen tingrett kom først til at den tiltalte skulle slippe ubetinget fengsel, og heller få samfunnsstraff, selv om narkotikakvantumet var så stort at det vanligvis skulle føre til en ubetinget fengselsdom. Straffen ble derfor 420 timers samfunnsstraff, en bot på 20 000 kroner og inndragning av førerretten i ett år.

Høynet straffen
Men påtalemyndigheten mente at straffen var for mild, og anket saken. Gulating lagmannsrett kom til at tingrettsdommen var for mild, og høynet straffen til 60 dagers ubetinget fengsel pluss 360 dagers samfunnsstraff. Boten ble hevet til 69 000 kroner, og inndragning av førerretten til ett år og seks måneder.

Dermed måtte den ansatte sone, og uteble fra jobben i to måneder. Men arbeidsgiver fikk vite om soningen under to uker før den skulle skje, da arbeidstakeren ikke hadde informert om det.

Soning er ikke permisjonsgrunn
Derfor er personen nå ilagt en ordensstraff fra Universitetet i Bergen, i form av en skriftlig irettesettelse.

Soning av fengselsstraff er ikke en gyldig fraværs- eller permisjonsgrunn, og UiB har i andre tilfeller sagt opp ansatte fordi de har måttet sone dommer. Men det har da vært snakk om lengre fengselsstraff.

I vedtaket står det at det fins formildende omstendigheter, og at en ordensstraff derfor er en passende reaksjon.

God arbeidsgiver
– Det er kritikkverdig at personen ikke har informert om at vedkommende skulle inn til soning. Vi har sett på jussen i dette, men mener at det foreligger formildende omstendigheter, sier direktøren ved det aktuelle fakultetet.

Den ansatte har blitt trukket i lønn for tiden bak murene. Den resterende samfunnsstraffen kan også utføres på fritiden, slik at det ikke skal komme i konflikt med arbeidet.

– Universitetet ønsker å være en god arbeidsgiver, og støtter også ansatte når de har problemer, sier direktøren.