KORTNYTT

Opphever midlertidige lokale koronatiltak fra 30. september

Universitetet i Bergen har i arbeidet med å håndtere koronapandemien fulgt rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. Når Bergen kommune opphever sine midlertidige koronatiltak med virkning fra 30. september, følger UiB kommunens vurderinger.

Fra og med samme dato gjelder følgende tiltak ved UiB:

  • UiB legger til rette for både fysisk og digital undervisning i samsvar med opprinnelig plan for høstsemesteret. Nærmere informasjon om undervisning finner studentene på sine emner i MittUiB. Oppdatert informasjon vil bli lagt inn her så raskt det lar seg gjøre.
  • Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid videreføres som et viktig virkemiddel i hele eller deler av arbeidstiden. Dette er for å redusere belastning på offentlig transport og ivareta personer i risikogrupper. Ledere skal være i dialog med og gjøre avtaler med ansatte om hvordan dette organiseres.
  • I undervisning, saleksamener og på offentlige arrangement kan det igjen være inntil 200 personer tilstede gitt at smittevernregler overholdes.
  • Alle studenter og ansatte har tilgang til campus, men for å ivareta sikkerhet må studenter og ansatte fortsatt benytte nøkkelkort for å komme inn i byggene.

UiB oppdaterer fortløpende sine koronasider: korona.uib.no