Administrasjonen ved Universitetet i Bergen skal omorganiserast for å gi betre tenester til hjelp for utdanning og forsking. I dag blei prosjektet presentert i Egget frå 1300 til 1600.
Administrasjonen ved Universitetet i Bergen skal omorganiserast for å gi betre tenester til hjelp for utdanning og forsking. I dag blei prosjektet presentert i Egget frå 1300 til 1600.

På veg mot omorganisering

Publisert

Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB blei presenert på allmøte i Egget. Sjå møtet i opptak.

Organisasjonsutviklingsprosjektet – eller OU som det òg blir kalla – til Universitetet i Bergen går framover. Det er ikkje venta at det vil bli så radikale omleggingar som ved Universitetet i Oslo. På Høyden strauma direkte frå allmøtet i dag. Rapportane frå prosjektet så langt finn du her

Sendinga varte frå ca. 1300 til 1600. Den er eit prøveprosjekt, og lydkvalitet er låg. I tillegg er sendinga delt opp i ni delar grunna ustabilt nett i Egget. Du kan klikke på dei ulike lenkene under. Om muleg vil vi prøve å få sydd dei ulike delane saman med innpunkt for presentasjonane. Send oss gjerne ei tilbakemelding på [email protected] 

Del 9

Del 8

Del 7

Del 6

Del 5

Del 4

Del 3

Del 2

Del 1