Flere søker om Skattefunn på Vestlandet

Nye tall fra Forskningsrådet

Flere bedrifter vil være med i Skattefunn-ordningen. Færre søker om skattelette til forskning og utvikling innen olje, gass og petroleum.

1. september gikk fristen for å søke om Skattefunn ut. 

Nå er tallene fra Forskningsrådet klare: I alt var det kommet inn 3977 søknader innen fristen. Det er en økning på 2,8 prosent sammenlignet med 2016.

− Skattefunn er viktig for utvikling og omstilling for bedrifter, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i en pressemelding. 

Skatefunn er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom ordningen kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Fall i tallet på søknader innen petroleum 

Dette er Skattefunn

Skattefunn (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning.

Ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten.

Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.

– Bruken av Skattefunn øker på Vestlandet, samtidig som vi ser en samtidig nedgang i petroleumsrelaterte søknader, sier John-Arne Røttingen i en pressemelding.

I fjor mottok Forskningsrådet 487 søknader innen kategorien olje, gass og petroleum. I år var tallet 378 søknader.

Ifølge Forskningsrådet er tallet på søkere til Skattefunn mer enn doblet siden 2013.