Byen Esbjerg sørvest på Jylland er Danmarks oljehovedstad. Den store havnen er knutepunkt for mye av landets aktiviteter offshore. Foto: Colourbox
Byen Esbjerg sørvest på Jylland er Danmarks oljehovedstad. Den store havnen er knutepunkt for mye av landets aktiviteter offshore. Foto: Colourbox

– Vi skal ha hundre av de beste forskerne

Petroleumsforskning:

Bo Cerup-Simonsen, ny leder av det danske oljeforskningssenteret ved Danmarks Tekniske Universitet ser til Norge for å rekruttere forskere til senteret. Planen er å hente opp mer olje av Nordsjøen enn noen tidligere har klart.

Finansieringen er allerede på plass, skriver ShippingWatch.

Partnerne i Danish Underground Consortium (DUC) har gått inn med en milliard danske kroner, som sikrer finansieringen i ti år framover.

– Vi er backet opp av næringslivet med en milliard kroner, og det er en privilegert situasjon, sier Bo Cerup-Simonsen til ShippingWatch.

Han signaliserer at mer penger er på vei.

– Hver eneste tønne olje som man kan utvinne fra Nordsjøen, skaper flere skatteinntekter. Samtidig kan det bidra til å sikre Danmarks forsyningsuavhengighet i en lengre årrekke enn tidligere forutsett, sier Bo Cerup-Simonsen til dtu.dk.

«Drømmejobber»
Målet for senteret ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er å gjøre nytte av mer enn de 26 prosentene av ressursene som utvinnes fra dansk sokkel i dag. På Norge og Storbritannias sokler Nordsjøen består de oljeførende lagene i undergrunnen hovedsakelig består av sandstein. Her er utvinningsgraden er henholdsvis 41 og 46 prosent. Dette skriver dtu.dk.

Senteret skal være kjernen i den danske petroleumsforskningen. Bo Cerup-Simonsen betegner de vitenskapelige stillingene som «drømmejobber».

Ifølge ShippingWatch vil han rekruttere petroleumsforskere fra lignende sentre internasjonalt. Norge og Singapore nevnes spesielt som aktuelle land.

– Sammen med en sterk visjon for senteret, som handler om å få mer olje ut av Nordsjøen, tror jeg vi kan tiltrekke noen av de aller beste forskerne, sier Bo Cerup-Simonsen.