Ole Petter Ottersen søkte også stillingen som direktør i Forskningsrådet, men ble ikke tilsatt. Når han er ferdig som rektor ved UiO i 2017, kan en ny rektorjobb vente i Sverige.
Ole Petter Ottersen søkte også stillingen som direktør i Forskningsrådet, men ble ikke tilsatt. Når han er ferdig som rektor ved UiO i 2017, kan en ny rektorjobb vente i Sverige.

UiO-Ottersen 1 av 2 i svensk rektorfinale

Göteborgs universitet skal tilsette ny rektor. Nåværende rektor ved UiO er en svært aktuell kandidat.

Opprinnelig var det tre rektorkandidater i finaleheatet om å bli ny rektor ved Universitetet i Göteborg. De tre var Eva Wiberg, prorektor ved Lunds universitet, Peter Aronsson, prorektor ved Linnéuniversitetet og Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo. Dette melder Khrono.

— De er alle tre veldig høyt kvalifiserte rektorkandidater med erfaring i å lede store akademiske organsiasjoner, sier styreleder ved Göteborgs universitet, Cecilia Schelin Seidegård, i en melding.

Göteborgs universitet

 • Har  ca 37.000 studenter
 • 6 189 ansatte
 • 2.903 lærere/forskere och doktorander samt 538 professorer
 • Inntekter: ca 6 mrd svenske kroner 

Göteborgs universitet har blitt til etter en rekke fusjoner med ulike høgskoler og er i dag et klassisk breddeuniversitet, ikke ulikt Universitetet i Oslo. 

Rektor i dag er Pam Fredman. Hun ønsker ikke å forlenge sin rektorperiode som går ut sommeren 2017. 

Her kan du lese mer om historien til Göteborgs universitet

Kilde: Göteborgs universitet

Ole Petter Ottersen (61) er professor i medisin siden 1992. 

Han har vært rektor ved Universitetet i Oslo fra 2009. 1.august 2017 er han ferdig med sin andre rektorperiode og kan ikke gjenvelges. 

Han har omfattende ledererfaring fra ulike deler av akademia, bl.a.

 • Leder Anatomisk Institutt (1997-1999)
 • Forskningsdekan ved det Medisinske Fakultet (2000- 2002).
 • Har ledet en av UiOs tverrvitenskapelige satsinger (EMBIO) og et av Forskningsrådets store programmer (FUGE).
 • Leder for ett av UiOs Sentre for Fremragende Forskning (CMBN) 2002-2009 og for ett av de tre første Nordic Centres of Excellence in Molecular Medicine.
 • Ottersen har fått flere priser inklusive Anders Jahres store medisinske pris og Lundbecks Nordiske forskningspris.
 • Ottersen har i mange år vært engasjert i internasjonale evalueringer og var panelleder i European Research Council (ERC) fra starten til utgangen av 2012.
 • Fra 2006 til 2009 var han hovedredaktør i det offisielle tidsskriftet til Den internasjonale hjerneforskningsorganisasjonen (IBRO).
 • Ottersen har undervist medisinske studenter siden 1976. 

Ifølge UiOs hjemmeside har han hatt studiekvalitet, internasjonalisering og formidling blant sine kjernesaker.

Se fullstendig cv her.

(Kilde: Universitetet i Oslo)

Aronsson trekker seg

Men for en uke siden ble det klart at Peter Aronsson trakk søknaden sin. Han hadde funnet ut at det ville bli for vanskelig å flytte til Göteborg, og at ukependling ville bli for krevende. Dessuten skal han være stedfortredende rektor under rekruttering av ny rektor ved Linnéuniversitetet, heter det i en melding på hjemmesiden til universitetet. 

Wiberg professor i italiensk

Ifølge en presentasjon ved universitetet er Eva Wiberg prorektor og stedfortredende rektor ved Lunds universitet. Hun har ansvar for utdanning, kvalitetsarbeid og internasjonalisering. Wiberg er professor i italiensk og disputerte i Lund i 1997 på tospråklighet hos svensk-italienske barn. Eva Wiberg har stor internasjonal erfaring og har blant annet vært generaldirektør for det globale samarbeidsorganet Universitas 21. Hun vokste opp i Italia og har drevet sjukamp på elitenivå.

Ottersen medisinprofessor

UiO-rektor Ole Petter Ottersen blir presentert på denne måten: Han er professor i medisin och disputerte i Oslo i 1982. Ole Petter Ottersen har drevet manga store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han har også hatt flere internasjonale tillitsverv, for eksempel som sakkyndig i en rekker universitetsvurderinger.  Ole Petter Ottersen har två æresdoktorater, vd Universitetet i Kuopio i Finland og Doctor École normale supérieure i franske Lyon. Han er intressert i kunst og elskar å løpe både i skogen og på fjellet.

Anbefaling til styret tirsdag

De to gjenværende rektorkandidatene, Ottersen og Wiberg, ble intervjuet av den såkalte hörandeförsamlingen ved universitetet forrige torsdag,  15.desember, og tirsdag 20.desember skal denne forsamlingen komme med sin anbefaling til styret ved universitetet. Innstillingen fra den bredt sammensatte forsamlingen av ansatte ved universitetet er rådgivende overfor styret. 

Regjeringen ansetter

Til sjuende og sist er det regjeringen i Sverige som ansetter universitetsrektorer. I januar skal styret ved Göteborgs universitet avgjøre hvem av disse to de vil anbefale regjeringen å ansette: Ole Petter Ottersen eller Eva Wiberg. 

Opprinnelig var det 16 kandidater til rektorstillingen i Göteborg, ni av dem har ifølge universitetes hjemmeside vært inne til intervju. 

Ny rektor skal etter planen tiltre 1.juli 2017.

Ole Petter Ottersen er ferdig med sin andre rektorperiode ved Universitetet i Oslo 31.juli 2017. 

Også foreslått på KI

Ottersen har også blitt foreslått som rektorkandidat ved Karolinska Institutet. Der har de kommet noe kortere i ansettelsesprosessen, og det er ennå ikke lagt ut noen framdriftsplan på ansettelsesprosessen etter at det ble utnvent ny styreleder i slutten av november.

Da Khrono første gang skrev om at avtroppene rektor ved Universitetet i Oslo kunne være aktuell til to ulike rektorstillinger i Sverige svarte han blant annet dette: 

— Jeg har mulighet til å gå tilbake til forskningen, men nå er det altså to aktuelle jobber i Sverige som er interessante.

Göteborgs universitet er et breddeuniversitet, ikke så ulikt Universitetet i Oslo. Rektorperioden er på seks år. 

Les også: UiO-rektor Ottersen foreslått til to toppstillinger i Sverige