Ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
Ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Nybø sier nei til foretaksmodellen

Publisert

Statsråd Iselin Nybø konkluderer med at det er uaktuelt å bruke foretak som organisasjonsmodell for universiteter og høgskoler.

En interdepartemental arbeidsgruppe har gjennomført en studie av mulige nye organisasjonsmodeller for universiteter og høgskoler.

Foretaksmodellen

* I plattformen fra Jeløya, der Venstre og Frp og Høyre danner regjering, heter det på punktet om høyere utdanning og forskning blant annet: «Ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner.»

* I et brev til universiteter og høgskoler ber departementet om innspill til mandatet for et utvalg som skal vurdere foretaksmodell. I 2003 foreslo det såkalte Ryssdal-utvalget at universitetene og høgskolene burde drives som egne selskaper løsrevet fra staten.

* 4.300 vitenskapelige ansatte skrev under på et «professor-opprop», og professor Astrid Nøklebye Heiberg var blant dem som troppet opp for å overlevere protestene til sin partifelle, og daværende kunnskapsminister, Kristin Clemet. Det endte med at Clemet la forslaget i en skuff.

* Fredag 4. mai 2018 startet en ny aksjon og underskriftskampanje mot foretaksmodell. I august 2018 nedsatte statsråd Iselin nybø en arbeidsgruppe soms kulle utrede foretaksmodellen, men der ordet foretak be utelatt. Nå har de kommet med sin rapport og Nybø konkluderer med at det er uaktuelt med foretaksmodell i uh-sektor nå.

Dette som konsekvens av Jeløyplattformen som ble lagt fram da Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018.

Vil ikke gå videre

– Mulighetsstudien gir en god beskrivelse av dagens organisering og styring av den statlige delen av universitets- og høyskolesektoren. Min konklusjon er at den ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i en pressemelding fra departementet.

Arbeidsgruppen har sett på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler, og om institusjonene har nødvendig uavhengighet, fleksibilitet og handlingsevne.

Studien: Institusjonene har stor grad av frihet

I pressemeldingen fra departementet heter det at mulighetsstudien viser at universitetene og høgskolene har utvidete fullmakter og stor grad av frihet.

- Viktig å styrke autonomien

Det blir trukket fram at endringer i tilknytningsform til staten kan på enkelte områder styrke institusjonenes autonomi, men man mener det er for øvrig uklart om endring i tilknytningsform vil bidra til økt kvalitet eller effektivitet.

Dersom det skulle bli aktuelt å skille ut universiteter og høgskoler fra staten og organisere dem på en annen måte, peker mulighetsstudien på at en egen lov, som kan spesialtilpasses statens og institusjonenes behov, er mest hensiktsmessig. Det er også mulig at justeringer eller endringer innenfor dagens system kan bidra til større handlingsrom og fleksibilitet.

– Det pekes på andre og mer hensiktsmessige muligheter, for eksempel ved å gjøre justeringer eller endringer innenfor dagens system. Det er fortsatt viktig for meg å styrke autonomien til universiteter og høyskoler, og jeg vil derfor vurdere de ulike alternativene nærmere og komme tilbake til hvordan de eventuelt bør følges opp, sier Nybø, ifølge pressemeldingen.