Ny viktig internasjonal oppgave for NSD

Publisert

På årsmøtet i International Social Survey Programme (ISSP) ble Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) valgt som leder og sekretariat for en treårsperiode fra sommeren 2003.

ISSP har medlemmer i 39 land i Europa, Sør- og Nord-Amerika, Asia, Sør-Afrika, Ny-Zealand og Australia.

På årsmøtet i International Social Survey Programme (ISSP) ble Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) valgt som leder og sekretariat for en treårsperiode fra sommeren 2003.

ISSP har medlemmer i 39 land i Europa, Sør- og Nord-Amerika, Asia, Sør-Afrika, Ny-Zealand og Australia.

Organisasjonen ble startet for 20 år siden, og hvert år gjennomfører medlemslandene en stor intervjuundersøkelse innen et sentralt samfunnsvitenskapelig tema. De siste årene er det blitt gjennomført undersøkelser om bl.a. miljø, religion, familie og kjønnsroller, sosial ulikhet, politikk og politisk deltakelse.

NSD ble i 2001 valgt som dataarkiv og serviceinstitusjon for den nye European Social Survey (ESS) som nå gjennomføres med støtte fra EU og European Science Foundation og nasjonale forskningsråd i 23 land.

Med de nye oppgavene knyttet til ISSP, står NSD som leder og koordinator for to av de mest sentrale internasjonale datainnsamlingsprosjekter for de samfunnsvitenskapelige fag.