Livar Bergheim

Livar Bergheim er engasjert ved IT-avdelingen for å arbeide med åpne data.

Offentlige virksomheter har store mengder data som er lagret i interne datasystemer. Å åpne opp data betyr å gjøre dataene tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskiner og mennesker, og slik at alle som vil, enkelt kan viderebruke dataene direkte i sine egne datasystem.

UiB er det første universitetet i Norge som har publisert åpne data. Vi har som mål å arbeide for å åpne flere datasett og for å stimulere til bruk av datasett vi har publisert.
Les mer om prosjektet og UiBs åpne data på http://data.uib.no/

Livar Bergheim skal legge til rette for og promotere åpne data. Utover engasjementet tar Livar mastergrad i programvareutvikling.