Felipe Garcia (Nestleder i NSO), Dag Rune Olsen (Rektor UiB) og Anne Borg (rektor ved NTNU) i debatt om den nye plattformen for bærekraft i høyere utdanning.
Felipe Garcia (Nestleder i NSO), Dag Rune Olsen (Rektor UiB) og Anne Borg (rektor ved NTNU) i debatt om den nye plattformen for bærekraft i høyere utdanning.

NSO ville ha konkrete tiltak, men fikk ikke svar fra rektorene

—Dere er kokkene, hva vil dere gjøre? Spurte Felipe Garcia fra NSO i retning rektorene.

Publisert

Det var ingen tvil om hvilket utsagn som høstet høyest applaus under paneldebatten som avsluttet bærekraftkonferansen SDG Bergen fredag ettermiddag. Med fem rektorer rundt seg spurte Felipe Garcia fra Norsk studentorganisasjon om hva universitetene konkret har tenkt å gjøre for å følge opp bærekraftsmålene. På spørsmål om han fikk svar på det han lurte på det så drar han litt på det.

— Jeg tror publikum var mer misfornøyd enn meg med svarene. Jeg har vært med på dette tidligere. Jeg syns det er greit å stille spørsmålet selv om man ikke får svarene, sier Garcia til Khrono etter debatten.

— Steg i riktig retning

Tema for debatten var den nye nasjonale plattformen for SDG i høyere utdanning. Et tiltak som ble sparket i gang på SDG-konferansen i 2019. Det skal være et samarbeid der institusjonene kan dele eksempler på hvordan en jobber med bærekraft i undervisning.

— Det er et steg i riktig retning, men vi ønsker mer konkrete tiltak som man aktivt kan følge opp. Det er grunnen til at jeg spurte rektoren om det også for å se hva de tenker må gjøres det neste året. Det er bare ti år til 2030 der vi skal ha nådd bærekraftsmålene. Da er hvert år verdifull tid, sier Garcia.

Moderatoren for debatten sendte spørsmålet fra Garcia videre til rektor Svein Stølen ved Universitet i Oslo (UiO).

— Først vil jeg si at på fredag vil jeg forlate styremøte på UiO med en ny strategi. Der står det mye om klimakrise og bærekraft, svarte Stølen.

Videre trakk han frem tiltak de allerede har etablert, med honours-programmet som et eksempel.

— Vi fortsette å gjøre endringer, sa han.

Rektor Sjur Baardsen ved NMBU trakk frem et «skjult verkøy» som de vil dele på denne plattformen som de håper kan være med å få konkrete tiltak til å skje.

Solve Sæbø, prorektor NMBU og en av de som tår bak rapporten om SDG i høyere utdanning, Kenneth Ruud, prorektor for forskning ved UiT - Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, Anne Borg, rektor ved NTNU, Sjur Baardsen, rektor ved NMBU og Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo. FOTO: Silje Katrine Robinson
Solve Sæbø, prorektor NMBU og en av de som tår bak rapporten om SDG i høyere utdanning, Kenneth Ruud, prorektor for forskning ved UiT - Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, Anne Borg, rektor ved NTNU, Sjur Baardsen, rektor ved NMBU og Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo. FOTO: Silje Katrine Robinson

— Vi holder på å utarbeide et verktøy for å kunne kartlegge interaksjonene mellom delmålene av FNs bærekraftsmål. Det skal vi gjøre for utdanning, forskning og innovasjon, utdyper han ovenfor Khrono.

De holder nå med å modellere dette verktøyet. De vil da se bedre hvordan målene er bundet sammen. Noen er det synergier mellom, andre er det avveininger mellom og noen står uavhengig.

—Dette gjør vi slik at vi kan forklare hvordan vi ligger an per dags dato med tanke på bærekraft.

Inn i undervisningen

Selve plattformen ble lansert til debatten på fredag. Her kan institusjoner både legge inn hvordan de jobber med bærekraft og se hvordan andre gjør det. Som et lite leksikon av ideer til hvordan man gjør det i undervisning.

— Jeg tenker det er veldig interessant om vi og har en arena for å nye ideer. Vi er glad i snakke om hvor god vi er, men vi må tenke nytt, sa Stølen.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, mener denne plattformen kan hjelpe universitetene videre.

— Konkret kan vi få innspill som vi ser er nyttig med tanke på utdanningen hos oss og hvordan vi praktiserer det å få bærekraft inn i utdanningsabeidet, sier han til Khrono.

Vi kan plukke og implementere de ideene som vi ser passer for oss etter hvert som de blir lagt inn

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen

ifølge de som står bak rapporten skal plattformen være et ganske unikt samarbeide sett fra både Norge og utlandet.

— Jeg tror det er nyttig å diskutere hvordan vi jobber med bærekraft. Vi kan plukke og implementere de ideene som vi ser passer for oss etter hvert som de blir lagt inn, sier han.

Baardsen fra NMBU peker på boksen på scenen som viser FNs bærekraftsmål nummer 17 på spørsmål om hvordan denne nye plattformen påvirker dem.

—Det viktigste er delingsaspektet. Vi har mål nummer 17 som handler om samarbeid. Om ikke vi klarer å samarbeide, hvem skal da gjøre det? Spør rektoren, og legger til:

— Vi er forpliktet til å gjøre det, og vi skal få det til.

Nå er det ett år til neste SDG-konferanse i Bergen. Olsen har vært med på mye gjennom uken, og er spesielt overrasket over day zero på onsdag.

— Det var utrolig fascinerende å følge med på. Jeg var ikke klar over at så mye skjedde på den dagen ettersom det var noe studenter, NMBU, UiO, bedrifter og flere som stelte i stand egne arrangementer. Det viser at det er lyst der ute til å gjøre noe, slår han fast.