Studiebarometeret er en årlig undersøkelse blant norske studenter om den opplevde studiekvaliteten på universiteter og høyskoler.
Studiebarometeret er en årlig undersøkelse blant norske studenter om den opplevde studiekvaliteten på universiteter og høyskoler.

Hvem er best i landet her?

Publisert

Stort sett fornøyde studenter, men misfornøyde med tilbakemeldinger og faglig oppfølging. Det viser årets Studiebarometer. UiB vil nå sammenligne seg med sine fremste konkurrenter.

– Det er alvorlig at under halvparten av studentene er fornøyde med undervisningen, mens enda færre er fornøyde med tilbakemeldinger og oppfølging. Dette er ikke overraskende, men viser tydelig at ett av hovedmålene med Kvalitetsreformen ikke er nådd, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding

--En student i Norge har to jobber, mener studentleder Danbolt om at studentene jobber 27 timers uker.
--En student i Norge har to jobber, mener studentleder Danbolt om at studentene jobber 27 timers uker.

Skal sammenligne seg med Oslo og Trondheim
79 prosent av UiB-studentene er fornøyd med studieprogrammet sitt. Både det sosiale og det faglige miljøet skårer høyt, i følge UiBs egne analyser.

Viserektor Oddrun Samdal er fornøyd når studentene er fornøyd. Særlig er studentene ved UiB fornøyd med faglige utfordringer og gode utvekslingsmuligheter ved studiene på bachelor- og masternivå.

Samdal varsler at UiB jobber med å sammenligne svarene fra UiB-studentene med svarene fra UiBs fremste konkurrenter. På Høyden kommer tilbake til sammenligningene med de andre universitetene.

Studerer 27 timer i uken
At nesten 80 prosent av de spurte studentene gir UiB godkjent, forteller at kvaliteten er <<ganske bra>>, mener leder av Studentparlamentet, Bjørn Kristian Danbolt.

Men ambisjonene bør være større, mener han, og er på linje med studentene i undersøkelsen som var mindre fornøyde med hvor mye studentaktive læringsformer de blir tilbudt. Spesielt gjelder det mulighetene for at hver enkelt student får muligheter til å drive individuelt og selvstendig arbeid, ved at universiteter stiller opp med ressursene for oppfølging og faglig evaluering. Likeledes er relevant praksis for framtidig yrkesvalg en vinnersak blant studentene.

Danbolt innrømmer at 27 timers arbeidsuke kan høres lite ut. Han mener det har sammenheng med ti måneders studiestøtte, og deltidsarbeid.

– En student i Norge har to jobber, sier han.

Studentlederen tror tallene fra årets Studiebarometer kan bidra til at saken om 11 måneders studiestøtte kan løftes opp på regjeringens bord nok en gang. 

Mer basisfinansiering
Manglene skyldes finansieringsmodellen og ressurser for fullt ut å dekke studienes reelle kostnad, mener Forskerforbundet. Fagforeningen foreslår å redusere den resultatbaserte andelen av finansieringen fra dagens 40 prosent, til 20 prosent. På denne måten er mer av pengene på plass allerede når studenten starter på utdanningen.

–Tanken bak dagens resultatbaserte andel på 40 prosent er god, men fungerer mot sin hensikt fordi den er alt for høy. Det har ført til overbooking av studenter og redusert kvalitet, mener Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Delvis tilfredshet
Studiebarometeret er en årlig undersøkelse blant norske studenter om den opplevde studiekvaliteten på universiteter og høyskoler. Totalt svarte 17 600 studenter på andre studieår på bachelor og masterprogrammer, fra 58 universiteter og høyskoler, det vil si en svarprosent på 32.

Norske studenter er i følge Nokut gjennomgående fornøyde med studiet sitt, hva gjelder studieopplegg, læringsutbytte og arbeidslivsrelevans. Studentene liker studiet sitt. 77 prosent gir studiet 4 eller 5, på en skala fra 1 til 5.

Mens halvparten er fornøyd med undervisningen, er enda færre tilfredse med faglige tilbakemeldinger og -oppfølging – som er blant hovedmålene for Kvalitetsreformen som ble innført i høyere utdanning for mer enn ti år siden.

Mer enn én av fire studenter mener at forskningsbasisen for undervisningen på deres program er svak.

Arbeidsformer hvor studentene blir aktivt dratt inn i undervisningen, som seminarer, labarbeid og prosjektarbeid, får høy skår, mens studentene også er gjennomgående fornøyde med digitale arbeidsformer.

Studentene som svarte på årets studiebarometer, oppgir å jobbe 27 timer i uken.

Studiebarometeret finner du her.