<span class="caps">NHH</span> kom som første institusjon gjennom den nye Nokut-vurderingen. Øystein Thøgersen er rektor. Foto: Eivind Senneset for <span class="caps">NHH</span>
NHH kom som første institusjon gjennom den nye Nokut-vurderingen. Øystein Thøgersen er rektor. Foto: Eivind Senneset for NHH

NHH godkjent etter Nokut-tilsyn

Publisert

De fire første høgskolene som fikk undersøkt det systematiske kvalitetsarbeidet sitt fikk stryk. NHH ble derimot godkjent.

– Tilbakemeldingene fra studentene er at studietilbudet ved NHH er faglig motiverende og inspirerende. Mye av årsaken til dette tror jeg er det grundige kvalitetsarbeidet vi gjør. Studietilbudet ved NHH skal hele tiden være faglig oppdatert, og da er det avgjørende å lytte til innspill fra både ansatte og studenter i tillegg til resultater fra undersøkelser vi selv og andre gjennomfører, sier prorektor Linda Nøstbakken i en pressemelding.

Meldte seg frivillig

NHH var en av sju høgskoler som meldte seg til et pilotprosjekt der Nokut skulle føre tilsyn av det systematiske kvalitetsarbeidet med studiene institusjonene tilbyr. I 2017 ble kravene til utdanningsinstitusjonene skjerpet på dette punktet.

Khrono skrev om resultatet fra de fire første tilsynene: Verken BI eller Norges idrettshøyskole ble godkjent. Det ble heller ikke Menighetsfakultetet eller Norges musikkhøgskole, men disse to var ifølge Nokut nærmere. Senere i år skal Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge gjennom ordinært tilsyn. Disse fire institusjonene er plukket ut fordi de er resultat av fusjoner i sektoren.

— En viktig endring er at institusjonene gjennom tilsynet nå skal dokumentere at de har ordninger for å sjekke at alle studietilbud er i tråd med gjeldende forskrifter. I tillegg har det kommet inn et krav om at institusjonene skal bruke resultater fra kvalitetsarbeidet når de skal vurdere studieporteføljen sin, sa tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut tidligere til Khrono.

I verdensklasse

NHH melder i pressemeldingen at NHH får godkjent på alle punkter. Dette blir begrunnet blant annet med at NHHs kvalitetsarbeid er klart forankret i en strategi og også i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Det er bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, masterprogrammet i regnskap og revisjon og ph.d.-programmet som er vurdert.

Da Forskningsrådet nylig evaluerte samfunnsvitenskapelig forskning i Norge, nådde flere fagmiljøer ved NHH helt opp og fikk beste karakter. Det samme fikk Institutt for sosialantropologi og flere forskningsgrupper ved UiB.