Anja Bere, Tonja Elin Skaugvold, Elisabeth Walle, Per Arne Foshaug og Erlend Lie fra økonomiavdelingen hos UiB. Foto: Jan Willie Olsen
Anja Bere, Tonja Elin Skaugvold, Elisabeth Walle, Per Arne Foshaug og Erlend Lie fra økonomiavdelingen hos UiB. Foto: Jan Willie Olsen

Denne gjengen skal knekke NAV-koden

UiBs nye tiltak skal både spare penger og hjelpe ansatte ut i permisjon.

Publisert

— Du havner ofte i en sårbar situasjon når du skal ut i permisjon. Det er komplisert regelverk som skal følges, men vi håper dette kan skape en trygghet for både leder og ansatte, sier Anja Bere fra UiBs serviceteam.

Universitet i Bergen har over 3 700 ansatte. I løpet av et år dukker det dermed opp en rekke saker om foreldrepermisjon. De sakene har havnet på bordet til HR-seksjonene på hvert enkelt fakultet eller hos de ansatte selv som må ordne med NAV. Det ønsker universitetets ferske serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner å få slutt på.

— Vi fått inn nye folk med kompetanse på akkurat dette som skal bistå, sier Per Arne Foshaug, økonomidirektør ved UiB.

Sparer penger

Universitets nye serviceteam ble startet opp 1. januar 2019 etter å ha sett til lignende tiltak, som fungerer bra, i både Oslo og Trondheim.

— Det har vært veldig ulik behandling av permisjonssaker. Det har ført til at universitetet får feil refusjon, redusert inntekt og dårligere rettigheter for den ansatte. Dette tiltaket skal hjelpe alle parter når en person skal være borte fra jobb en periode, sier Foshaug.

Når noen går ut i foreldrepermisjon blir lønnen refundert til arbeidsgiver fra NAV. Økonomiavdelingen tror universitet kan spare mye penger på å systematisere prosessen i en serviceavdeling.

— Vi ser at både NTNU og UiO har fått økt inntjeningen sin fordi refusjonene nå blir riktig, sier Tone Elin Skaugvold, kontorsjef ved økonomiavdelingen.

I tillegg til hjelp med foreldrepermisjonssøknad jobber teamet med sykefravær, innhenting av refusjon fra NAV, rådgivning og veiledning av regelverk rundt fravær.

Mange saker

Serviceteamet bistår i dag sentraladministrasjon, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet.

— Vi jobber med å rulle det ut til hele universitet. 1. september skal alle fakultetene være med. Samtidig har vi fått tid til å kjøre dette inn litt, forklarer Bere.

Hittil har det vært nok å gjøre. I løpet av et år regner de med å få inn 350 skjema om foreldrepermisjoner som skal behandles.

— I tillegg er det mye rådgivning og gamle permisjonssaker som må ryddes opp i.

Når den gravide er kommet til omtrent svangerskapsuke 24 blir det meldt inn om permisjon. Da blir både ansatte og leder kalt inn til et møte der de får høre om rettigheter og hjelp til permisjonen. Tanken er at universitet og den ansatte skal samarbeide i kontakten med NAV.

—Jeg var litt spent på hvordan det ble mottatt, men så langt har alle vi har invitert møtt og tilbakemeldingene har vært veldig positiv. Før satt man gjerne hjemme og søkte opp ting selv. Nå får de støtte og veiledning til å gjøre dette i arbeidstiden, sier Bere.