Tallene er små, og naturlig variasjon forekommer. Trenden de siste seks-syv årene viser imidlertid at bidragene i topptidsskriftene øker i antall.
Tallene er små, og naturlig variasjon forekommer. Trenden de siste seks-syv årene viser imidlertid at bidragene i topptidsskriftene øker i antall.

Rekord for Science og Nature-publiseringer

Publisert

UiB-forskere var med på totalt 18 artikler og reviews i topptidsskriftene Nature, Science og PNAS i fjor. Det er et hopp fra fjoråret og årene før. Se listen her.

Som På Høyden skrev i fjor, deltok UiB-forskere på 13 vitenskapelige publiseringer i de tre topp-publikasjonene i 2013.

Topp-publikasjoner

Nature, Science og PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) er tidsskrifter med den aller høyeste impact og prestisje. 

Universitetsbiblioteket har foretatt søket i Web of Science for På Høyden. Søket er begrenset til de tre tidsskriftene, kun artikler og reviews, for bidrag publisert i 2014 med UiB-ansatte som medforfattere. 

topp3-tidsskrifter_uib_2014.xlsx

Årene før har endt med mellom 9 og 12.

Foreslår egen pott for topp-publisering
Nå er det gjort et hopp til 18 bidrag. Publiseringen har totalt sett steget kraftig siden innføringen av insentivordningen hvor penger følger publisering. Men, veksten ser ut til å ha stoppet opp. Ingen av de gamle universitetene viser økning.

Samtidig har flere og flere ambisiøse forskere begynt å fokusere mer på hvor de publiserer, i stedet for hvor mye.

Uttrekket er gjort for På Høyden av Universitetsbiblioteket etter samme lest som i fjor. Kun artikler og reviews er med i søket, som er konsentrert om de tre av de mest prestisjefylte og innflytelsesrike tidsskriftene.

UiB er mindre produktive enn forskere ved UiO, men tar igjen på kvaliteten. UiB bidrar med rundt 13 prosent av totalt vitenskapelig publisering i Norge, men står for omkring én av fire toppartikler- og reviews. UiB er best i landet på siteringer, viste rankingen fra QS i fjor.Det er målt i antall siteringer per vitenskapelig ansatt. Universitetet endte som institusjonen med den 54. største vitenskapelige påvirkningen i verden.

Ekspertgruppen for finansiering av UH-sektoren foreslo denne måneden å opprette en særskilt pott til dem som publiserer i et knippe utvalgte kanaler på høyeste nivå, slik som Science og Nature.

– Et spesielt format
Tidsskrifter som Nature og Science har et litt annerledes og spesielt format som forskerne må tilpasse seg til, om de skal ha sjanse til å bli antatt. Det holder ofte ikke med bare eksepsjonelle forskningsresultater, artikkelen må ha et nyhetspoeng som har relevans utover eget fagfelt. Prosessen er ofte tidkrevende og omstendelig, med revideringer frem og tilbake gjennom et helt år, i enkelte tilfeller. Mye stoff må presses inn på liten plass. Bjerknessenteret vurderer nøye om resultatene egner seg for slike tidsskrifter, og forskerne henter gjerne hjelp fra flere for å forbedre form og språk, forklarte Eystein Jansen til På høyden i fjor. Professoren representerer Bjerknessenteret – en av gjengangerne i listen over toppubliseringer i Science eller Nature.

Frustrerende prosess
Men: Prosessen kan være frustrerende. Selv om man er i en prosess med redaksjonen om bearbeiding av en artikkel, er det ikke sikkert at den kommer på trykk til slutt. Det er en grad av gambling i det hele.

Bjerknessenteret treffer blink på om lag ett av tre forsøk, beregnet Jansen.

 

Artikler i Nature, Science og PNAS med UiB-forfattere, 2014. Tittel, publikasjon og type bidrag.

Posten medforfattere er til dels meget lang. Denne finner du i regnearket i faktaboksen. 

Calcisponges have a ParaHox gene and dynamic expression of dispersed NK homeobox genes

NATURE

Article

Aridification of the Sahara desert caused by Tethys Sea shrinkage during the Late Miocene

NATURE

Article

Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans

NATURE

Article

Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer

NATURE

Article

Pathway from subducting slab to surface for melt and fluids beneath Mount Rainier

NATURE

Article

A promoter-level mammalian expression atlas

NATURE

Article

Two independent transcription initiation codes overlap on vertebrate core promoters

NATURE

Article

Landscape of genomic alterations in cervical carcinomas

NATURE

Article

Primitive layered gabbros from fast-spreading lower oceanic crust

NATURE

Article

Equity theory and fair inequality: A neuroeconomic study

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Article

A rock engraving made by Neanderthals in Gibraltar

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Article

Reassessing the biogenicity of Earth's oldest trace fossil with implications for biosignatures in the search for early life

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Article

A theoretical analysis of how strain-specific viruses can control microbial species diversity

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Article

Mangarevan invention of binary steps for easier calculation

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Article

GRK3 is essential for metastatic cells and promotes prostate tumor progression

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Article

Direct observation of closed magnetic flux trapped in the high-latitude magnetosphere

SCIENCE

Article

Extensive transduction of nonrepetitive DNA mediated by L1 retrotransposition in cancer genomes

SCIENCE

Review

Rapid Reductions in North Atlantic Deep Water During the Peak of the Last Interglacial Period

SCIENCE

Article