UiB fikk høre om hvalen som var funnet utenfor Sotra, og førsteamanuensis Terje Lislevand besluttet at Universitetsmuseet skulle sikre seg dyret. Det ble en svær jobb; hvalens mage var full av plast. Nå er skjelettet klart til å bli montert på det nyrestaurerte museet. Foto: Universitetsmuseet
UiB fikk høre om hvalen som var funnet utenfor Sotra, og førsteamanuensis Terje Lislevand besluttet at Universitetsmuseet skulle sikre seg dyret. Det ble en svær jobb; hvalens mage var full av plast. Nå er skjelettet klart til å bli montert på det nyrestaurerte museet. Foto: Universitetsmuseet

Nå flytter plasthvalen inn i et skjelettfellesskap

Publisert

Blekhodenebbhvalen som ble funnet med magen full av plast, har nå fått et nytt hjem: Som skjelett, sammen med de andre hvalene på Naturhistorisk museum.

Tirsdag ble de første hvalskjelettene båret gjennom byens gater. Onsdag ble blekhodenebbhvalen, bedre kjent som plasthvalen, montert i monter. Dette er første del av tilbakeflyttingen til det nyrestaurerte Universitetsmuseet. Resten av dyrene flytter inn litt etter litt på nyåret, forteller Terje Lislevand. Han er førsteamanuensis ved Universitetsmuseet og med i gruppen som arbeider med innholdet på museet.

Hvalskjelettene er de første som flytter tilbake til bygningen på Muséplass 3. Etter hvert vil resten av plasthvalutstillingen også komme hit. - Hvalen har blitt et miljøikon, sier førsteamanuensis Terje Lislevand. Foto: Universitetsmuseet
Hvalskjelettene er de første som flytter tilbake til bygningen på Muséplass 3. Etter hvert vil resten av plasthvalutstillingen også komme hit. - Hvalen har blitt et miljøikon, sier førsteamanuensis Terje Lislevand. Foto: Universitetsmuseet

– Det er et enormt arbeid, og det er store forskjeller mellom de ulike dyrene. Noen er tunge, andre må monteres på stedet. Nå venter vi på at alle de gamle montrene skal bli ferdigrestaurert, sier Lislevand.

Prosjektleder Paul Amble har tidligere fortalt om en anakonda som skal frem fra glemselen. En isbjørn er nå i Latvia for å bli ferdig preparert, og fuglene som skal fly ned fra taket venter på å komme på plass. Målet er å bli ferdig med alle utstillingene til sommeren, slik at museet kan ha nyåpning på høstparten.

Blekhodenebbhvalen er ikke blant de største, men likevel seks meter lang. Foto: Universitetsmuseet
Blekhodenebbhvalen er ikke blant de største, men likevel seks meter lang. Foto: Universitetsmuseet

Kraniepuslespill

Blekhodenebbhvalen er bedre kjent som plasthvalen. Universitetsmuseet ble i utgangspunktet interessert i dyret fordi dette var en art som ikke fantes i museets samlinger fra før. Men da dyret, som oppførte seg svært merkelig, ble avlivet, fant man all plasten i magen. Totalt 30 plastposer hadde den spist. Plasthvalen har siden i vår hatt en egen utstilling i Universitetsmuseets historiske samlinger. Samtidig har skjelettet blitt gjort klart for utstilling.

– Har plasten gjort skade på skjelettet?

– Nei, ikke plasten. Men vi ser tydelige skader i kraniet etter at hvalen ble skutt. Den måtte avlives. Å få kraniet sammen igjen var litt av et puslespill, og noe av det var for ødelagt til at vi kunne få satt det sammen igjen, sier Lislevand.

UiB har fått hjelp av et firma til denne jobben.

Seks meter lang

En blekhodenebbhval er i familien tannhval. Den som nå har flyttet inn i monter, er om lag seks meter lang. Etter hvert skal også resten av plasthval-utstillingen flytte til Muséplass 3.

– Hvalskjelettene er kommet i hus, men det er fremdeles arbeid å gjøre med montering. Mange av dem skal henge i taket, og publikum vil snart kunne se dem fra utsiden, sier Lislevand.

Frem til 1.mars 2019 er Universitetsmuseet helt stengt. Bygget på Haakon Sheteligs plass får nye toaletter, og må holde stengt mens dette arbeidet pågår.