Vår i muséhagen, som skal hete nettopp det når Universitetsmuseet nå vil ha nye navn på publikumslokasjonene sine. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Vår i muséhagen, som skal hete nettopp det når Universitetsmuseet nå vil ha nye navn på publikumslokasjonene sine. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Vil ha nye navn på museets publikumslokaliteter

Notert: Universitetsmuseet ønsker å gjøre navnet på de ulike lokalitetene tydelig.

Publisert Sist oppdatert

Universitetsmuseet har fire publikumslokaliteter. Nå har museets styre behandlet en sak om navn på disse fire. Det går frem av et brev som er sendt til universitetsdirektøren, der museets styre ber universitetsstyret om å behandle saken. Alle de fire lokalitetene skal merkes med UiBs logo og «Universitetsmuseet». Videre er navnene kulturhistorie, naturhistorie, muséhagen og botanisk hage på Milde.

Museet er organsiert i Avdeling for kulturhistorie, Avdeling for Naturhistorie, formidlingsavdelingen og administrasjonen