Da Studentparlamentet behandlet Bergen kommunes studentmelding i sitt forrige møte, var konklusjonen av studentene mener at meldingen ikke er god nok. Foto: Hilde Kristin Strand
Da Studentparlamentet behandlet Bergen kommunes studentmelding i sitt forrige møte, var konklusjonen av studentene mener at meldingen ikke er god nok. Foto: Hilde Kristin Strand

Kritisk til kommunens studentmelding

For første gang på ti år har Bergen kommune laget en ny studentmelding. Den er ikke studentene selv fornøyd med.

Publisert

Noen få dager før valget sendte Bergen kommune ut en ny studentmelding på 47 sider på høring. Men Studentparlamentet ved UiB er ikke fornøyd med meldingen.

— Vi syns den er lite konkret om studenter og mangler en struktur. Det kan virke som den er skrevet litt i hast, sier Morten Stene.

Han er læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet.

I meldingen heter det blant annet at «studenter og andre unge mennesker er ofte teknologisk kompetente og raske med å fange opp nye trender og muligheter i digital kommunikasjon og sosiale medier. Med bakgrunn i dette vil kommunen hente innspill fra studenter og unge mennesker».

Det er masse tekst, men litt for lite fokus på studenter.

Morten Stene

Videre heter det at «kunnskapsinstitusjonene i Bergen er involvert i internasjonale samarbeid og har bilaterale avtaler med universiteter, forskningsinstitusjoner og faglige kompetansemiljøer i store deler av verden. Bergen kommune vil i samarbeid med disse og andre aktører i regionen arbeide for at Bergen synliggjøres som en attraktiv by å lære, forske og studere i».

Lite ambisiøst

Stene understreker at studentene synes initiativet fra Bergen kommune er bra. Han gir de også ros for at Studentmeldingen skal rulles ut på nytt om fem år. Det er selve gjennomføringen de er kritisk til.

— Det er masse tekst, men litt for lite fokus på studenter, sier han.

Utdanningsutvalget ved UiB skal behandle høringsutkastet i neste møte torsdag 3. oktober. Også her vil kommunen få svar tilbake om at denne meldingen kunne vært bedre gjennomført.

Når vi leser meldingen så vurderer vi at teksten på flere punkter kunne vært mer studentspesifikke.

Oddrun Samdal

— Vi syns det er veldig flott at alle byrådsavdelingene mobiliserer til dette, men når vi leser meldingen så vurderer vi at teksten på flere punkter kunne vært mer studentspesifikke, sier Oddrun Samdal, som leder utvalget.

Samdal er viserektor for utdanning.

Vil ha handlingsplan

Studentmeldingen tar for seg flere temaer som til slutt konkluderer i 16 mulige punkter å følge opp videre før studentmeldingen rulleres innen 2025.

—Men forslagene i meldingen er dårlige og var bedre i studentmeldingen fra 2009, men disse forslagene ble ikke gjennomført. Denne meldingen er viktig for studenter. Derfor har vi satt oss grundig inn i den, mener Stene.

Morten Stene og Studentparlamentet ønsker en bedre Studentmelding. Foto: Benjamin Skaug.
Morten Stene og Studentparlamentet ønsker en bedre Studentmelding. Foto: Benjamin Skaug.

Studentparlamentet har sendt et svar tilbake med ønske om at kommunen heller lager en handlingsplan for faktiske tiltak som kan gjennomføres.

— Noen av tiltakene er gode, men nå er det bare ord på et papir. Vi ønsker noen tydelige mål. Vi ønsker for eksempel en levekårsundersøkelse blant studentene. Da får man svar på hva man trenger og hva man må jobbe videre med, sier Stene.

Utdanningsutvalget har samme ønske som studentparlamentet.

— Vi ønsker en handlingsplan spisset inn mot studentrelevante tiltak. Flere av tiltakene er gode, men det mangler spissing inn mot studenter, sier Samdal.

Skal være en oversikt

Det er byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering som har ansvaret for Studentmeldingen. Avdelingen minner om at den kun skal gi en oversikt over kommunens tilbud for studenter som man senere kan gå dypere inn på i bystyret.

— Byrådet ønsker å gi en bred oversikt over kommunens tilbud for studenter, sier rådgiver ved byrådsavdelingen, Lene Nyheim, og utdyper:

— Det er forskjell på en melding og en egen handlingsplan. For eksempel har vi en handlingsplan som er vedtatt for studentboliger som er mer spesifikk. Studentmeldingen skal gi en oversikt over ulike tema som det igjen kan føre til handlingsplaner senere, forklarer Nyheim.

Studentmeldingen er på høring frem til 17. oktober. Sannsynligvis behandles den politisk av bystyret etter nyttår.

— Alle får en tilbakemelding på sine høringssvar og det kan komme endringer i meldingen ut fra svarene som kommer inn, sier hun.