Retningslinene som forteller tilsatte at de ikke har anledning til å trakassere kollegaer eller studenter, har eksistert siden 2009. Nå vil UiB-ledelsen jobbe mer målrettet med å implementere regelverket i universitetskulturen. Foto: Hilde Kristin Strand og Colourbox
Retningslinene som forteller tilsatte at de ikke har anledning til å trakassere kollegaer eller studenter, har eksistert siden 2009. Nå vil UiB-ledelsen jobbe mer målrettet med å implementere regelverket i universitetskulturen. Foto: Hilde Kristin Strand og Colourbox

Blir de trakasserte glemt?

Publisert

I alle de elleve trakasseringssakene som er avdekket ved UiB, har de involverte blitt ivaretatt, sier HR-direktør Sonja Dyrkorn. En person som så en av trakasseringssakene på nært hold, mener fagmiljøet gjorde lite for den fornærmede kvinnen.

UiB har utarbeidet en liste over de elleve trakasseringssakene som er registrert ved UiB de siste ti årene. Her går det fram at en rekke UiB-tilsatte har drevet ulike former for verbal og fysisk trakassering overfor stipendiater, kollegaer og studenter.

HR-direktør Sonja Dyrkorn mener UiB har gjort det som kreves av en arbeidsgiver i de aktuelle sakene.

– I alle disse sakene har de involverte blitt ivaretatt, sier Dyrkorn til På Høyden.

– Ivaretagelse, hva innebærer det? 

– At både de som klager og de som blir klaget på har blitt fulgt opp. De som har blitt klaget på, har fått ulike former for sanksjoner, det være seg muntlige eller skriftlige advarsler eller tjenstlig tilrettevisning. De har også fått oppfølging i ettertid av nærmeste leder, som ser om vedkommende endrer adferd og gjør det han eller hun er pålagt å gjøre. Personen eller personene som har klaget hendelsene inn, har også blitt fulgt tett av nærmeste leder. Her er også bedriftshelsetjeneste og andre relevante parter aktive, sier Dyrkorn.

– Fagmiljøet glemte hva saken egentlig handlet om

På Høyden har snakket med en kilde som kjenner saken hvor en kvinne skal ha blitt trakassert under en reise.

Saken, som er fra 2011, dreier seg om at en UiB-professor skal ha banket på døren til en kvinnelige kollega nattestid, noe som skal ha gjort henne skremt og oppbragt. Det var en hotellansatt som meldte fra om mannens oppførsel.  De to var da deltagere på en konferanse i utlandet. Kvinnen var da i en rekrutteringsstilling ved UiB, og skal ha følt seg trakassert av mannen over en periode.

Ifølge kilden har UiB manglet både klare prosedyrer og en fungerende kultur for å håndtere slike saker. Dermed har oppfølgingen disse sakene har fått, vært vilkårlig, mener kilden.

Kilden har tenkt mye på at lite ble gjort for å ivareta kvinnen i ettertid. Hun ble ikke prioritert, mens instituttledelsen arbeidet med å tilrettelegge for professoren, som også hadde psykiske vansker.

– Det var som om fagmiljøet glemte hva saken egentlig handlet om. Selv ønsket hun ikke eksponering rundt det som hadde skjedd. Men skammen skulle vært snudd i denne saken også, sier kilden til På Høyden.

Les også: Dag Rune Olsen: Trakassering bør løses lokalt

Rektor Olsen: Vi har omsorgsplikt for våre ansatte

– Vi har omsorgsplikt overfor våre ansatte, og det gjelder både den som trakasseres og den som trakasserer, sier rektor Dag Rune Olsen.

Olsen var dekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet da den aktuelle trakasseringssaken ble kjent. Han sier at saken ble håndtert av HR-avdelingen.

– Stipendiaten fikk oppfølging av instituttleder. Gjerningspersonen var i en situasjon som var krevende for ham. Det ble gjort klart for ham at dette var uakseptabel adferd. Han fikk en reaksjon.

Trakasseringssaker behandles som varslingssaker

Ved UiB håndteres saker om seksuell trakassering i tråd med retningslinjene for varslingssaker, sier HR-direktør Sonja Dyrkorn.

– Finnes det klare prosedyrer for hvordan UiB skal håndtere saker om seksuell trakassering?

– Det finnes prosedyrer. Retningslinjene for hvordan disse sakene skal behandles har vi hatt siden 2009, og de ligger tilgjengelig på UiBs nettsider, sier Dyrkorn.

– I tillegg skal ledere på ulike nivåer ha HMS-opplæring på førti timer, hvor dette er en del av det som blir tematisert, sier hun. 

– Har det vært saker der UiB har meldt tilsatte til politiet som følge av seksuell trakassering?

– Nei, ikke som jeg kan huske.

Kultur - Strategi (1-0) 

Dyrkorn kjenner imidlertid til saker hvor de som er fornærmede i saken ikke ønsker videre oppmerksomhet rundt det som har skjedd.

– Da er det begrenset hva en arbeidsgiver kan foreta seg, sier Dyrkorn.

– Kilder På Høyden har snakket med sier at UiB har manglet en kultur for å håndtere slike saker. Personer som var beryktet for trakasserende advarsel ble håndtert ved at man ba nye og yngre kollegaer om å «passe seg litt for ham». Er det tilstrekkelig med strategier dersom kulturen mangler?

– Det skal ikke være tilsattes ansvar å passe seg for andre kollegaer. Vi vil nå se på hvordan vi kan arbeide med kulturen, og se på hvilke virkemidler vi har til rådighet i dette arbeidet, sier Dyrkorn.

– Når studenter fjusker, blir dette bragt inn for Den sentrale klagenemnda. Har UiB et felles fora som behandle disse sakene?

– Nei, det har vi ikke. Arbeidsgiverlinja følger disse sakene. Blir det fra ordensstaff og oppover, da er det tilsettingsmyndighet eller tilsettingsrådet som behandler sakene. Ellers behandles de av fakultetsstyrene eller på instituttene.

–  Hvorfor har ikke UiB gjort mer tidligere for å skaffe en oversikt over alvorlighetsgrad og omfang av disse sakene?

– Trakasseringssaker skal tas gjennom varslingssystemet. Det er den etablerte kanalen vi har for slike saker. UiB skal være en god arbeidsgiver for alle og alle sakene skal følges opp. Det viktigste vi gjør nå framover er å arbeide med kulturen, i tillegg til å fortsette arbeide med å kurse i de formelle retningslinjene.

Saker om seksuell trakassering HR-avdeling har behandlet de siste ti år

  • 2007: Stipendiat trakasserte en student på et utested.
  • 2010: Ansatt hadde befølt mannlig kollega i skrittet utenpå klærne.
  • 2011: Ansatt anklaget av andre enn de fornærmede for trakassering av kvinnelige medarbeidere.
  • 2011: Anonymt varsel om uønsket oppmerksomhet.
  • 2011: Varsel fra hotellansatt i utlandet vedr UiB- ansatt på tjenestereise.
  • 2011: Utenlandsk student som var her noen få måneder mente en ansatt hadde befølt hennes bakende når han passerte henne ved oppslagstavle.
  • 2011/2012: Varsel om at veileder hadde trakassert og krenket stipendiater/studenter.
  • 2011: Ansatt anklaget av tidligere kvinnelig ansatt for trakassering på reise. Saken kom opp i forbindelse med en senere ansettelsessak.
  • 2015: Ansatt ble av flere kvinnelig stipendiater/studenter anklaget for påtrengende og innpåsliten opptreden.
  • 2016: Ansatt anklaget for trakassering av kvinnelige studenter på fester (julebord, sommerfest etc.).