Universitetsstyret ønsker å vite om varslingssystem for blant annet seksuell trakassering fungerer. Foto: Njord Svendsen
Universitetsstyret ønsker å vite om varslingssystem for blant annet seksuell trakassering fungerer. Foto: Njord Svendsen

Vil undersøke om Si fra-systemet fungerer

Publisert

Fungerer varslingssystemene ved UiB som de skal? Det ønsker universitetsstyret svar på.

– Vi har satt i gang noen system. Men vi må se på om disse blir brukt og om de gjør arbeidsmiljøet bedre.

Det sa Bjørn K. Haugland i universitetsstyremøtet forrige uke. Tema var internrevisjon, som ifølge sakspapirene er en «uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift».

Lite kjent

UiB har en avtale med PwC om gjennomføring av internrevisjon. I 2019 var det foreslått at tilgangsstyring – sikkerhet i økonomisystemene, lokalt driftede IT-systemer, digital eksamen – rutiner for avvikshåndtering, personsikkerhet ved ubetjente bygg, arbeid med kontrakter og bierverv skulle stå på listen.

Fire av disse skal gjennomføres, og styret vedtok at de ønsker å komme tilbake til prioriteringen. Men Haugland ønsker at varslingssystem særlig knyttet til #metoo skal revideres. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm opplyste tidligere i møtet om at Si fra-ordningen, som er et system for tilbakemelding fra studentene, er lite kjent. «Si fra» er en av måtene studentene skal kunne varsle om seksuell trakassering på.

Vil stille samme spørsmål

Universitets- og høgskolerådet likevel ikke gjennomføre en felles kartlegging av seksuell trakassering. UiB-rektor Dag Rune Olsen har sagt at dersom han hadde vært til stede på møtet, ville han stemt mot dette forslaget.

– Ved å gjennomføre en slik undersøkelse på alle institusjonene kunne vi fått et større bilde og bedre statistikk. Vi hadde heller ikke tapt lokal kunnskap, sa Olsen i møtet.

Men det som nå har skjedd, ifølge rektor, er at UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, som er ledet av Universitetet i Agders rektor Frank Reichert, har utarbeidet spørsmål. UiA har invitert de andre institusjonene med på en felles kartlegging, basert på disse spørsmålene.

– Det virker som om de fleste institusjonene nå blir med på dette, og målet er å gjennomføre undersøkelsen på nyåret. Rett og slett en knakende god ide, sa Olsen.

Men styret var også enige om å få en gjennomgang av UiBs varslingssystem for saker innenfor #metoo-knaggen.