MediaCity-avtale i boks

Publisert

En unik mulighet for UiB, mente rektor Dag Rune Olsen. Partnerne i medieklyngen benyttet Nordiske mediedager til å bekjentgjøre at MediaCity Bergen blir en realitet.

Det finansielle grunnlaget er dermed på plass for å starte prestisjeprosjektet <<MediaCity Bergen>> i Lars Hilles gate 30.

TV2 og Alf Hildrum kommer til å se byen fra en annen side når de nå skal flytte fra Nøstet.
TV2 og Alf Hildrum kommer til å se byen fra en annen side når de nå skal flytte fra Nøstet.

– En unik mulighet for en framtidsrettet medieutdanning, mente rektor Dag Rune Olsen. – En forskningsinfrastruktur som savner sidestykke.

Fullfinansiering av dyrere studieplasser
Det eneste eventuelle hinderet i veien nå, er reguleringsarbeidet.

Det var naturlig nok betydelig medieinteresse rundt annonseringen av avtalen. Her utenfor Lars Hilles gate 30.
Det var naturlig nok betydelig medieinteresse rundt annonseringen av avtalen. Her utenfor Lars Hilles gate 30.

For UiBs vedkommende, handler utfordringene om to finansieringsaspekter, mener rektor Dag Rune Olsen. Leiekostnadene for 2000 kvadratmeter i «MCB», som det nå blir kalt, dekkes over universitetets egne driftsrammer. Den andre utfordringen gjelder finansiering av dyrere studieplasser på masternivå.

 – Vi satser på fullfinansiering, sier Olsen.

UiB vært i samtaler med politisk ledelse i Kulturdepartementet, som mediepolitikken sorterer under, og har bedt om at det kommuniseres overfor UiBs eier hvor viktig disse studieplassene blir for medieutdanningen i Norge.

– Vi ber om opprettelse av nye studieplasser, da i en høyere finansieringskategori, sier Olsen.

På forskningssiden gjelder det å utnytte de virkemidlene som finnes. Spennende muligheter åpner seg for blant annet nærings- og offentlig-phd-prosjekter i samspillet med mediebedriftene under samme tak, mener rektor.

Skreddersydd medieutdanning
UiB skal få en ny type medieutdanning. Målet er å bli en internasjonalt attraktiv utdanning, ifølge rektor.

Fellesbehovet for de konkurrerende mediebedriftene, er FoU og riktig kompetanse til å møte den digitale framtiden. Nå kan UiB utdanne kandidater som allerede før avsluttende eksamen kjenner bedre til bransjen, dens kompetansebehov og virkeligheten på arbeidsplassen, mente Thor Gjermund Eriksen.

– Vi utdanner i dag ikke nok av de journalistene som vi trenger i framtiden, sa BTs sjefsredaktør Gard Steiro.

Det største siden TV 2 etablerte seg i Bergen
Prosjektet for en total og spektakulær ombygging er ifølge BT beregnet til 1,5 milliarder kroner. Den endelige annonseringen av igangsetting av prosjekter, lot vente på seg på grunn av TV2s styrebehandling i går. For første gang ble det applaudert på styrerommet etter et vedtak, fortalte Alf Hildrum fra scenen i Grieghallen.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen annonserte at NRK flytter fra sine lokaler på Minde. BT har allerede solgt Krinkelkroken i Bergen sentrum.

Næringsminister Monica Meland uttalte i et forhåndsinnstilt intervju at hun ser etableringen av medieklyngen som en spore til knoppskyting av ny virksomhet, i likhet med TV2s etablering i Bergen på begynnelsen av 90-tallet.

2000 kvm UiB-areal
Størrelsen, bredden av samarbeidspartnerne innenfor en FoU-modell, gjør medieklyngen unik i nordisk sxammenheng.

Selve bygget blir på om lag 45 000 kvm, på størrelse med Postbygget i Oslo, hvorav UiB er en liten partner. 2000 kvadratmeter skal benyttes for til undervisningsrom, Bergen Journalism Lab, og kontorer. Deler av Institutt for informasjon- og medievitenskap flytter til et samboerskap med mediebedriftene i MCB.

Journalisme-lab
Bergen Journalism Lab blir den viktigste fellesarenaen for UiB i møte med TV2, NRK, BT, BA og teknologiselskapet Vizrt. Akademiske partnere blir i første rekke City University of London og Universitetet i Salzburg.

– Da planene om MediaCity begynte å ta form, ble det tydelig for oss at mediebransjen har et stort kunnskapsbehov og stor vilje til å styrke samarbeidet med akademia. Bergen Journalism Lab vil styrke medieaktørene og bidra til å realisere ambisjonene til medieklyngen om å bli et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet, sier instituttleder Leif Ove Larsen i en pressemelding fra UiB.

Den toppmoderne medielaben skal bidra til å utvikle nye, journalistiske sjangre, forske på nye distribusjonsmetoder på mobile plattformer og andre områder som kan bidra til å peke vei ut av hengemyren mange av mediebedriftene står overfor.

SFI-søknad behandles i oktober
Fruktene fra samlokaliseringen kan muligens høstes allerede før planlagt innflytting i 2017.

Oktober avgjøres det hvem som kan smykke seg med å kalles Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Instituttet og næringslivspartnerne har nå en søknad inne hos Norges forskningsråd. 

Det ligger ressurser og mye prestisje for UiB å lykkes med søknaden.

KD sier OK, men betal selv
Den lange leieavtalen på ti år betinger at universitetets eier informeres. Kunnskapsdepartementet skriver at det ikke har innsigelser mot at UiB inngår leieavtalen med Entra eiendom, gitt at samlede leiekostnader ikke overstiger 80 millioner kroner, og at UiB selv tar kostnadene innenfor eksisterende rammer. KD kan heller ikke love fullfinansierte studieplasser som følge av at masterplassene kan bli dyrere.