Marint universitet?

Publisert

LESERBREV: Rektor innrømmer at den nye dekningsbidragsmodellen medfører overføring av midler fra BIO til UiBs sentraladmininstrasjon, mener Rolf Mjelde.

I siste BIO-info før sommeren beskrives en del negative konsekvenser av UiBs nye dekningsbidragsmodell vedtatt av universitetsstyret i desember. I et innlegg i På Høyden 29. juni imøtegår rektor et al. en del av påstandene. Det interessante med innlegget til rektor et al. er at det innrømmes at den nye dekningsbidragsmodellen medfører overføring av midler fra BIO til UiBs sentraladministrasjon. Regnestykker som skal beskrive hvor stor denne overføringen er, betrakter jeg som en avsporing av debatten.

La oss ta for oss en annen konsekvens av nye dekningsbidragsmodellen, fra Institutt for Geovitenskap (GEO). GEO hadde i 2011 tre fast vitenskapelige stillinger innen fagfeltet Marin Geofysikk. En av disse geofysikerne gikk av med pensjon i desember 2011. Denne stillingen skulle nå ha vært besatt, men den ble inndratt på grunn av vedtaket i universitetsstyret. Nestemann i forskergruppen går av med pensjon i september i år, også denne stillingen vil inndras. Forskergruppen Marin Geofysikk vil dermed reduseres fra tre til kun en stilling på grunn av vedtaket i universitetsstyret. Hurra for det marine universitet. La meg for ordens skyld legge til at instituttet ikke har mulighet til å dempe dette problemet ved omprioriteringer – handlingsrommet ved instituttet er lik null. Vi må konstatere at det omfattende arbeidet vi har gjort de siste årene med strategiplaner har vært bortkastet. Noen later til å tro at problemet kan reduseres ved økt prosjekttilgang; dette er lite realistisk siden vi som skaffer prosjekter har mistet mye av gløden.

Hvorfor gjorde så universitetsstyret dette famøse vedtaket? Svaret på dette er enkelt; gjennom en lang periode hvor det ikke har vært økninger i antall ansatte ellers i organisasjonen har sentraladministrasjonen vokst betydelig. Man har derfor behov for å ta ressurser fra de institutt som skaffer eksterne midler, for å lønne nye stillinger i sentraladministrasjonen, stillinger det ikke er dokumentert behov for. Istedenfor på denne måten å overføre midler fra forskning og undervisning til administrasjon, burde UiBs budsjett heller vært dreid i motsatt retning; institutt som skaffer eksterne midler burde premieres. Istedenfor dekningsbidrag til universitetet sentralt burde 1 mill kr i prosjekt fra NFR gitt for eksempel 100.000 kr i belønning til instituttet. Istedenfor å straffe de flinke burde de belønnes. Et enkelt og opplagt prinsipp som universitetsstyret ikke har forstått.

Stemningen ved GEO er nå laber. Instituttet har de senere år vært gjennom en betydelig fornying av den vitenskapelige staben. Friskt blod har gitt instituttet ny driv. Dette arbeidet stopper nå ikke bare opp; det er en reell fare for reversering. Flere av instituttets nytilsatte har antydet at de vurderer å søke seg bort, da de aner konturene av oppsigelsesspøkelset. Instituttet har de senere år opplevd en sterk og gledelig økning i antall studenter. Vi forventer at også denne trenden vil snus, ettersom undervisningstilbudet ved instituttet nå gradvis vil bli dårligere og dyrere.

Universitetsstyret hadde i sitt møte 31. mai. en debatt om effektene av den nye dekningsbidragsmodellen, basert på de mange bekymringsmeldingene som da forelå. Det er å håpe at universitetsstyret i høst tar saken opp på nytt etter hvert som meldinger om de reelle konsekvensene strømmer på, slik at vitenskapelig ansatte ved prosjekttunge fakultet kan komme ut av tåken og inn igjen i kreativ produksjon.