Dag Rune Olsen (til venstre), rektor ved UiB, leder nynorskuniversiktetet i Norge. Gunnar Bovim (NTNU) og Svein Stølen (UiO) er milevis unna å innfri de lovplagte kravene om veksling mellom målformene. Foto: Siri Øverland Eriksen
Dag Rune Olsen (til venstre), rektor ved UiB, leder nynorskuniversiktetet i Norge. Gunnar Bovim (NTNU) og Svein Stølen (UiO) er milevis unna å innfri de lovplagte kravene om veksling mellom målformene. Foto: Siri Øverland Eriksen

Språk i staten: Universitetet i Bergen på nynorsktoppen

Universitetet i Bergen er det eneste universitetet som er i nærheten av å nå opp til lovkravene om veksling mellom målformene.

Publisert

Mållova

Mållova (lov om målbruk i offentleg teneste) regulerer bruken av bokmål og nynorsk i staten.

Sentrale statsorgan, dvs. statsorgan som dekker landet som tjenestekrets, er språklig nøytrale. De skal veksle mellom nynorsk og bokmål (vekslingskravet).

På nettsider, i stillingsannonser, sosiale media, i rapporter og annet skriftlig tilfang skal ingen av målformene være representert med mindre enn 25 prosent hos sentrale statsorgan.

Språkrådet fører tilsyn med målbruken i sentrale statsorgan.

kilde: Språkrådet

Fact: Click to add text

Ved UiB var 23 prosent av innholdet på nettsidene på nynorsk i 2018, på sosiale media 28 prosent. I tillegg har en stor andel trykte publikasjoner høy andel nynorsk i Bergen – 81 prosent i kategorien lengre tekster, viser statistikk frå Språkrådet.

Ett av ti

Utenom Universitetet i Bergen har alle universitetene en nynorskandel på under 10 prosent på nettsidene sine.

Blant høgskolene som har rapportert inn til Språkrådet er Høgskulen på Vestlandet i en klasse for seg. 37 prosent av innholdet på nett var i 2018 på nynorsk, hele 71 prosent på sosiale media. Bokmålsandelen for andre korte og lange tekster er på vel 25 prosent.

HVL har mest

Kunsthøgskolen i Oslo har 17,8 prosent nynorsk på nettsidene sine. Hele 27,6 av innholdet på sosiale media var på denne målformen.

Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen har bare 9,5 prosent nynorsk på nettsidene, og ligger dermed langt etter de andre store forsknings- og utdanningsstedene på Vestlandet. NHH har derimot mye nynorsk i andre tekster, korte og lange, med rundt 70 prosent.