Etter at <span class="caps">SVT</span> laget dokumentaren Experimenten, begynte prosessen som endte med at kirurgen og stamcelleforskeren Paolo Macchiarini ble oppsagt fra Karolinska Sjukhuset. Han er nå under etterforskning i Sverige, men arbeider fortsatt i Russland. Foto: Staffan Larsson/Karolinska Institutet
Etter at SVT laget dokumentaren Experimenten, begynte prosessen som endte med at kirurgen og stamcelleforskeren Paolo Macchiarini ble oppsagt fra Karolinska Sjukhuset. Han er nå under etterforskning i Sverige, men arbeider fortsatt i Russland. Foto: Staffan Larsson/Karolinska Institutet

Den siste personen som fikk nytt luftrør av Macchiarini, er død

De svenske påtalemyndighetene etterforsker saken. Kirurgen Macchiarini kondolerer.

Yesim Cetir var blant pasientene som fikk transplantert et syntetisk luftrør av kirurgen Paolo Macchiarini. Operasjonen skjedde i Stockholm i 2012.

Macchiarini var da ansatt ved Karolinska Sjukhuset. Han hadde fått stor oppmerksomhet for sin forskning på stamceller. Ideen var at et kunstig luftrør skulle bades i pasientens stamceller, slik at kroppen ikke ville avvise det nye organet.

Metoden manglet etisk godkjenning, og den var heller ikke prøvd på dyr.

Pasientene overlevde ikke behandlingen
Transplantasjonsteknikken ville vært et stort fremskritt - hvis den bare hadde fungert.

Pasientene som fikk transplantert nye luftrør under ledelse av Macchiarini, ble ikke friske. Flere av pasientene døde fordi plastrørene falt sammen.

De fatale konsekvensene av Macchiarinis behandlingsmetode og Karolinska Sjukhusets forsøk på å underslå det som hadde hendt, har blitt anskueliggjort i den svenske dokumentaren Experimenten av Bosse Lindquist.

Tre år på intensivavdeling

Den tyrkiske kvinnen Cetir opplevde også en store komplikasjoner etter luftrørtransplantasjonen, men hun ble holdt i live i påvente av en lungetransplantasjon, som også skulle erstatte luftrøret. Hun fikk intensivbehandling i tre år i Stockholm, før hun ble flyttet til USA. I mai 2016 fikk hun transplantert en lunge, luftrør og spiserør fra en donor. 19. mars døde hun av komplikasjoner, melder Forskerforum.no.

Paolo Macchiarini fikk i 2016 sparken fra Karolinska Sjukhuset. Granskningen av saken hans har fått store konsekvenser for institusjonens ledelse, og flere personer i  Nobelkomiteen og i Karolinska Sjukhusets ledelse har gått av. 13. februar 2016  kom meldingen om at rektor Anders Hamsten gikk av som rektor.

Den siste som gikk av var Urban Lendahl, professoren og medlem av Nobelkomitteen, som også var den som hentet Macchiarini til Karolinska Sjukhuset.

Macchiarini kondolerer

Macchiarini arbeider nå i Russland. Han vil ikke svare den svenske tv-kanalen SVT på spørsmål om behandlingen han har gitt Cetir. Overfor SVT kondolerer han.

 – Det er med stor sorg jeg sender mine oppriktige kondolanser til Yesim Cetirs familie etter å ha fått høre om hennes død, skriver Macchiarini til SVT Nyheter.

Paolo Macchiarini er under etterforskning i Sverige.

Karolinska Institutets omdømme er svekket

Macchiarini ble formelt avskjediget i april 2016. Sommeren 2014 meldte fire leger fra om kritikkverdige forhold i forskningen til stamcellelegen Macchiarini. Flere av pasientene hans var da døde.

Varslene ble først ikke tatt på alvor.

Fungerende rektor Karin Dahlman-Wright har satt i gang et stort arbeid for å gjenreise institusjonens omdømme.

Nyheten om handlingsplanen etterfølger nyheten om at den prestisjetunge institusjonens omdømme er i fritt fall

«En gullkalv»

Alle skal med, og alle skal involveres. Karin Dahlman-Wright har uttalt at KI ikke er tjent med å kun betrakte Paolo Macchiarini som et råttent eple og et isolert tilfelle; dette handler om et strukturelt problem.

– Vi kan ikke avfeie det som har hendt som et engangstilfelle i et avdelt hjørne av KI. Rekrutteringen av Paolo Macchiarini startet i 2009 og frem til 2016 var han virksom i forhold til mange personer, sier hun til Universitetsläreren.se.

Flere granskninger har vært gjennomført for å finne ut hva som gikk galt da Macchiarini først ble ansatt, og senere fikk operere på pasienter.
De nyeste granskningene har pekt på at institusjonens jakt på banebrytende resultater kan gå på bekostning av etterettelighet, transparens og klimaet for kollegial, faglig kritikk.

Dette er saken:

Høsten 2010: Paolo Macchiarini ble ansatt som gjesteprofessor. 

2011-2012: Tre pasienter får operert inn kunstige luftrør på KI. I november 2011 publiserer Macchiarini en artikkel i The Lancet.
2012: Macchiarini blir anklaget for økonomisk utpressing av pasienter i Italia.
2012: Den første pasienten som har fått et syntetisk luftrør dør. Den neste dør i 2014, den tredje er fortsatt på intensivavdeling.
2013: Macchiarini starter kliniske studier i Russland, uten forutgående forsøk på dyr.
2014: En belgisk forsker rapporterer Macchiarini for uredelighet og forskningsjuks.
Sommeren 2014: Fire leger ved Karolinska universitetssykehus leverer to bekymringsmeldinger om mistanke om vitenskapelig uredelighet.

2015:
Mars: Etikkrådet ved KI beslutter at de sakene som den belgiske forskeren anmeldte, er av epistemologisk snarere enn av forskningsetisk slag.
Mai: Den eksterne granskeren Bengt Gerdin konkluderer med at Macchiarini er skyldig i forskningsjuks i artiklene de fire legene rapporterte.
August: KI avviser Gerdins rapport, og sier de har tillit til Macchiarini.
November: Paolo Macchiarinis kontrakt fornyes til 30. november 2016.

2016:
Januar: Dokumentarserien Experimenten blir sendt på SVT.
1. februar: Etter at magasinet Vanity Fair omtalte saken, vedgår KI at det er feil i Macchiarinis CV, men mener at det ikke er alvorlig nok til å si opp.
4.februar: Styret ved KI setter i gang en ekstern undersøkelse. Rektor får fornyet tillit.
7.februar: Urban Lendahl, sekretær for Nobelkomiteen ved KI, går av.
13. februar: Rektor Anders Hamsten kunngjør sin avgang. Han sier at KI vil gå Macchiarinis arbeid nærmere i sømmene.
13. februar: Fire professorer fra Nobelforsamlingen på KI tar permisjon fra Nobelkomiteen så lenge Macchiarini blir etterforsket. 
22. februar: Forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren og viserektor Jan Carlstedt-Duke trekker seg.
23. mars: Macchiarini blir oppsagt fra KI.
21. april: Regjeringen erstatter flere medlemmer i KIs styre. Eksterne styremedlemmer kommer til.
22. april: De fire overlegene leverer en ny anmeldelse til KI, der de anklager Macchiarini for å ha manipulert bilder i en artikkel.

Kilder: Bladet Forskningsetikk, Uniforum, Universitetsavisa