Det ble splittelse i oppgjøret for staten i år, og Steinar Vagstad i Forskerforbundet mener at Akademikerne får en for stor pott. På bildet fra 2015 var alle samlet i demonstrasjon mot endringer i arbeidsmiljøloven.
Det ble splittelse i oppgjøret for staten i år, og Steinar Vagstad i Forskerforbundet mener at Akademikerne får en for stor pott. På bildet fra 2015 var alle samlet i demonstrasjon mot endringer i arbeidsmiljøloven.

Nekter for overrapportering av medlemmer

Publisert

– Vi har ikke noen andre ønsker enn at dette skal være riktig, sier leder Anders Kvam i Akademikerne Stat.

Økonomiprofessor og tillitsvalgt i Forskerforbundet, Steinar Vagstad, har innhentet tall fra de største utdanningsinstitusjonene i landet, som viser at den lokale potten Akademikerne får i år er for stor. Statens personaldirektør, Gisle Norheim, bekrefter i På Høyden at de bare har brukt medlemslistene fra Akademikerne for å regne ut hvordan potten skal deles mellom Akademikerne på og alle de andre forbundene.

Ingen innvendinger mot annen modell
Men Anders Kvam i Akademikerne Stat forklarer at dette ikke er noen foretrukket metode fra deres side.

– Jeg reagerer sterkt på antydningen om at vi skulle ha rapportert inn ansatte som ikke er våre medlemmer. Jeg hadde ikke hatt noen innvendinger mot at det hadde vært valgt en annen måte å gjøre det på. Hvis dette hadde vært gjort lokalt ville det gitt trygghet for en entydig sammenheng mellom de det forhandles for, og de det skal fordeles mellom, sier Kvam til På Høyden.

Han bekrefter at Akademikerne har sendt medlemslister fra 1. mai i år over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

– Vi mener at det store bildet er riktig. Men systematisk får vi ikke med medlemmer som har blitt ansatt i staten mellom oktober og mai, og signalet fra våre tillitsvalgte er heller at våre potter er for små, forklarer Kvam.

Flere usikkerhetsmomenter
Han har merket seg at KMD bare ønsket medlemslister fra Akademikerne, og ser at dette kan føre til feil, for eksempler for personer som er medlem flere steder.

– Utfordringen vår er at vi ikke vet noe om omfanget, og om personer er oppført flere steder, men har ikke inntrykk av at omfanget er stort. Det er flere andre usikkerhetsmomenter også, sier han.

Lederen for Akademikerne Stat ønsker seg også en grundig evaluering når dette uvanlige lønnsoppgjøret er over. I staten har det i gjennomsnitt bare vært delt ut 17 prosent av oppgjørene til lokale forhandlinger. I år får Akademikerne rundt 75 prosent av oppgjøret sitt lokalt, mens de andre får halvparten lokalt.

– Det er nytt fra i år at en så stor andel av oppgjøret blir avgjort ute i virksomhetene. Da blir feil mye mer synlig, sier Kvam.

– Likt det sentrale
Siv Lise Bedringaas er lokal tillitsvalgt for Akademikerne ved UiB. Hun kjenner seg ikke igjen i den store forskjellene i lønnsmassen som Steinar Vagstad har funnet.

– Da vi gjorde beregninger ut ifra vår medlemsmasse ble summen veldig lik den sentrale. Men dette har skapt veldig mye arbeid på alle fronter i de lokale lønnsforhandlingene, sier Bedringaas.

Hun bekrefter også at Akademikerne har brukt sentrale medlemslister for tallene de har innrapportert til KMD, for forbundet har ikke hentet inn lister lokalt.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved UiB har fått ekstra mye arbeid med lønnsoppgjøret i år.

– I år har de klart å lage det ekstra komplisert, sier Bernstrøm.

Han synes tallene er underlige, men det er lite institusjonene kan gjøre i forhold til departementet, utover eventuelt å påpeke feil.

Bør gi tilleggspott
På Høgskolen i Bergen er en annen matematiker hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet: Kristin Hinna. Hun bekrefter funnene til Steinar Vagstad.

– Jeg tror tallene som blir gjort på institusjonsnivå er riktige, mens det som er gjort sentralt er feil. Tallenes tale er entydig i at Akademikerne har fått en for stor pott. KMD har et forklaringsproblem, slik jeg ser det.

Hinna mener at departementet nå må ta ansvar for sine feil:

– Departementet bør innrømme at de tar feil. De kan ikke ta pengene fra Akademikerne, men de har faktisk muligheten til å gi en ekstra tilleggspott. Det er ikke vanlig, men så er dette oppgjøret også noe helt nytt og ekstraordinært.