Ingen streik på universitetene

Publisert

– Dette er ikke et godt oppgjør for Unio, men det er samtidig ikke så dårlig at vi valgte å streike, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Sigrid Lem.

Målet for Unio var å redusere lønnsforskjellene mellom sammenlignbare grupper av arbeidstakere i offentlig og i privat sektor. Det lyktes ikke å gå utover frontfagenes resultat på 3,3 prosent, imidlertid. Det betyr mellom 8000 og 24 000 kroner i tillegg.

Anbefaler tilbudet, men sendes til uravstemning
– Unio er opptatt av at staten også framover skal beholde og rekruttere de beste. På den måten kan vi alle få gode velferdstjenester for våre barn, oss selv og våre foreldre. Da er lønn et helt nødvendig virkemiddel. Unio krevde avsetning til sentral justeringspott. Dessverre har Staten heller ikke denne gangen imøtekommet kravet. Dette ville ha vært et godt virkemiddel for rekruttere og beholde kompetente folk, sier Sigrid Lem i en pressemelding.

Unio var ikke fornøyd, men valgte å akseptere, ettersom de andre sammenslutningene godtok statens tilbud.

Resultatet går til uravstemning blant medlemmene i Unio.

Halvparten av tillegget vil være sentralt, den andre halvparten vil bli fordelt etter lokale forhandlinger, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det betyr en uvanlig stor lokal pott til fordeling senere i år.

Unio - med Utdanningsforbundet og Forskerforbundet - LO Stat, YS Stat og Akademikerne forhandlet et stykke inn mandag formiddag før partene kom til enighet.

Unios høyskoleutdannede medlemmer i kommunesektoren får med årets oppgjør gjennomsnittlig 13 500 kroner mer i året, lærere får et tillegg på 18 000 og lektorer 25 000 kroner mer å rutte med.

237 ansatte på UiB
Arbeidstakerorganisasjonene varslet at til sammen 237 ansatte ville bli tatt ut i konflikt. Det humanistiske fakultet ville blitt hardest rammet, sammen med Sentraladministrasjonen, hvor nesten hele Kommunikasjonsavdelingen var tatt ut.

Hadde det blitt streik, ville det rammet et fåtall eksamener, og betydd utsatt sensur for en del studenter.