Ove Trellevik (H) i samtale med Tore Tungodden og Gyrd Steen fra universitetsdirektøren sitt kontor ved en tidligere anledning. Mandag besøkte han og Hordalandsbenken UiB igjen.
Ove Trellevik (H) i samtale med Tore Tungodden og Gyrd Steen fra universitetsdirektøren sitt kontor ved en tidligere anledning. Mandag besøkte han og Hordalandsbenken UiB igjen.

Lokal støtte til Bergen i medisinkampen

Universitetet i Bergen møtte hordalandsbenken for å snakke om fremtiden for medisinutdanning på Vestlandet. Benkelederen sier de vil støtte UiBs forslag.

Publisert

Ikke uventet får UiB sin medisinløsning støtte lokalt fra stortingsrepresentantene fra gamle Hordaland.

— Dette er en viktig sak for både Vestlandet og pasienter i Norge. Vi som benk skal være tydelig på vi får frem våre innspill før et endelig vedtak, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Grimstadutvalgets anbefalinger om Stavanger

  • Grimstadutvalget kommer med 19 anbefalinger. Her er anbefalingene om samarbeid om medisinutdanning i Stavanger.
  • Utvalget anbefaler at en bygger videre på eksisterende samarbeid i en økt satsing på medisinutdanningen i Stavanger, ut fra den erfaringen og kompetansen som UiB og SUS har.
  • Utvalget anbefaler at UiB og UiS som utdanningsinstitusjoner, sammen med kommune- og spesialisthelsetjenestene i Stavanger-regionen, samarbeider om utforming av et helhetlig studieløp, og særlig om de siste studieårene.
  • Utvalgets flertall anbefaler at campusløsningen i Stavanger baserer seg på at en gruppe medisinstudenter tas opp og gjennomfører de første studieårene i Bergen (ved UiB) og de siste årene i Stavanger (UiB–UiS–SUS).

Kilde: Grimstadutvalgets rapport

Han og resten av hordalandsbenken la årets første benkemøte til Bergen på mandag. I løpet av dagen fikk de til et møte med UiB-rektor Dag Rune Olsen. Han hadde med seg dekan Per Bakke og Steinar Hunskår, som var en del av Grimstadutvalget. Sammen forklarte de UiB sin visjon for medisinutdanningen på Vestlandet. Og ønske om at Stavanger ikke får eget medisinsk fakultet.

— Vi har en ganske god modell i dag. Styrking av den, som UiB ønsker, vil gi flere leger og utdanning av leger langs hele Vestlandskysten, sier Trellevik.

— Inntrykket mitt er at det var et bra møte. Vi fikk lagt frem vårt syn sammen med Helse Bergen og Helse Vest, forteller dekan Per Bakke fra Det medisinske fakultet.

— Vil tape på å flytte

Bakgrunnen for møtet er at Grimstadutvalget i høst foreslo en økning på studieplasser i medisinutdanning fra 636 plasser til 1076 plasser.

Les også: Vil øke antall studieplasser i medisin

UiB og Universitetet i Stavanger (UiS) har begge kommet med sin modell som de mener skal være løsningen på dette. UiS ønsker å hente hjem utenlandsstudentene etter tre år og la de ta resten av medisinstudiet i Stavanger. Etter hvert ønsker de eget medisinsk fakultetet. Grimstadutvalget er splittet i hva de anbefaler for Stavanger. Samtidig støtter de UiB sine planer om utvidelse av medisinutdanningen på Vestlandet.

— De som var med på møtet støttet flertallet i rapporten om at man bør gå for ett fakultetet på Vestlandet og innføring av Vestlandslegen som vi ønsker, forklarer Bakke.

Han peker videre på at dersom man får to fakultet på Vestlandet vil det bli større kamp om ressursene.

Dekan Per Bakke er blant dem som tror løsningen med to fakulteter på Vestlandet blir problemer.
Dekan Per Bakke er blant dem som tror løsningen med to fakulteter på Vestlandet blir problemer.

— Om vi da plutselig skal ha et ekstra fakultet, og to i samme område som kjemper om de samme ressursene, så blir det ikke lettere. Det vil gi dårlig utnytting av faglige og administrative ressurser, og det vil gi mindre konkurransekraft om forskningsmidler. Det vil gå utover alle sykehusene på Vestlandet og fakultetene, sier dekanen.

Støtter begge retninger

Begge universitetene har sagt at de vil støtte regjeringens endelige konklusjon. Det skrev rektorene selv i et samlet leserinnlegg. Men begge parter spisser knivene før det blir avgjort. Spesielt i perioden Grimstadrapporten er på høring frem til 15. februar 2020. Denne uken skal både UiB og UiS være på plass i Haugesund for å presentere sin modell for Haugesund sykehus.

Vi er havnet i en slags konkurrerende posisjon, men det er god tone mellom oss og Bergen

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger

— Vi snakker med potensielle høringsinstanser i høringsrunden både nasjonalt og på regionalt nivå, sier UiS-rektor, Klaus Mohn.

Sammen med UiB-rektor Dag Rune Olsen og Helse Vest-direktør Herlof Nilssen, har han skrevet et leserinnlegg om at de sammen vil støtte avgjørelsen som politikerne til slutt lander på.

— Dette avklarte vi med UiB i vinter. Nå argumenterer vi begge for våre synsvinkler, så blir det opp til politikerne å avgjøre det. Vi er havnet i en slags konkurrerende posisjon, men det er god tone mellom oss og Bergen. Vi er enige om å ta konsekvensene av hva som blir bestemt, sier Mohn.

Han tror Stavanger kan bidra med noe nytt i medisinutdanningen som vil være til gode for hele Norge dersom de får gjennomslag. Samtidig erkjenner rektoren at det da vil bli mer kamp om ressursene.

— Men jeg er ikke blant dem som tror at utdanningen vil bli svakere med enda en aktør på banen. Vi ser heller det positive i det, sier han.