— Jeg vil si at vi kjenner UiB bedre enn dere som er eksterne styremedlemmer, sa universitetsstyremedlem Synnøve Fluge under universitetsstyremøtet torsdag. Foto: Ida Bergstrøm
— Jeg vil si at vi kjenner UiB bedre enn dere som er eksterne styremedlemmer, sa universitetsstyremedlem Synnøve Fluge under universitetsstyremøtet torsdag. Foto: Ida Bergstrøm

– Jeg ber meg frabedt hersketeknikker

Publisert

Synnøve Fluge var ikke fornøyd med måten Johan Fredrik Odfjell og Anne Kverneland Bogsnes omtalte argumentene hennes på.

– Jeg reagerer på måten du, og du, snakker til meg på, sa Synnøve Fluge i torsdagens universitetsstyremøte, og siktet til Johan Fredrik Odfjell og Anne Kverneland Bogsnes.

Fluge er stipendiat ved UiB og representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte i styret. Odfjell og Bogsnes er eksterne representanter. Begge har mye styreerfaring, og begge ønsket at UiB skulle gå over til en modell med ansatt rektor og ekstern styreleder. Fluge var den første som gikk ut og sa at hun mener UiB fortsatt bør ha valgt rektor.

Et av Fluges argumenter er at rektor vil få mindre makt dersom man velger ansatt rektor. I loven heter det at rektor er sekretær for styret.

– Tror dere det er slik det er ved NTNU? Det er et skinnargument, sa Odfjell.

Viste til egen erfaring
Odfjell viste til sin egen styreerfaring, og sa at man som styreleder har begrenset mulighet til å styre i feil retning med en god administrerende direktør.

– Rektor kommer til å ha et avgjørende ord i de aller fleste sakene.

Odfjell viste også til flere innlegg i På Høyden, og sa at det virker som om Fluge og flere andre ikke skjønner hvordan en ansatt ledelse fungerer.

– Odfjell har erfaring med styrearbeid, det har jeg også. Jeg har blant annet vært styreleder i Helse Vest. Vi har erfaring og vet at dette kan fungere. Jeg synes argumentene blir feil når dere ikke vet hvordan et skikkelig styrearbeid er, supplerte Bogsnes.

– Jeg tror det er mange andre som tror det vil fungere slik du Synnøve tydeligvis tror det vil fungere. Jeg synes det er ganske tragisk dersom dette styret fatter en beslutning fordi man tror at ansatt rektor kommer til å ha mindre makt og innflytelse, sa Odfjell.

– Bovim noterer ikke
Synnøve Fluge var tydelig ikke fornøyd.

– Det blir sagt at det jeg sier er «for dumt». Jeg har bare et års erfaring i dette styret, og det er tydelig at det ikke er godt nok. Men egenarten ved UiB synes jeg også vi som bare har så kort styreerfaring er kapable til å vite noe om – og jeg vil si at vi kjenner UiB bedre enn dere som er eksterne styremedlemmer. Jeg vil ha meg frabedt å bli brukt hersketeknikker mot!

Rektor Dag Rune Olsen kom med en oppklaring: Loven sier at en ansatt rektor er styrets sekretær.

– Det er en juridisk term. Det betyr blant annet at når rektor trer inn i styret skal han ha sørget for at styret har et administrativt støtteapparat rundt seg og han skal legge frem saker på en skikkelig måte. Langt på vei vil rektor ha samme rolle som universitetsdirektøren har i dag. Vi snakker ikke om en sekretær i gammelmodig form – og jeg tror ikke det er noen som tror at Gunnar Bovim er den som sitter og tar notat fra styremøtene ved NTNU.

Beklaget
– Jeg ber om unnskyldning dersom du oppfattet det jeg sa som hersketeknikk. Det er leit hvis jeg har såret deg og dersom du har oppfattet meg slik – det ber jeg om unnskyldning for, sa Odfjell, henvendt til Fluge.