Rektor Marit Boyesen leder ansettelsesutvalget som avskjediget professor Nils Rune Langeland fredag ettermiddag. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Marit Boyesen leder ansettelsesutvalget som avskjediget professor Nils Rune Langeland fredag ettermiddag. Foto: Siri Øverland Eriksen

Universitetet i Stavanger har avskjediget professor Langeland

Publisert

Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger vedtok mot én stemme, avskjed av professor Nils Rune Langeland i ettermiddag. Vedtaket vil bli påklaget til Kunnskapsdepartementet, sier Langelands advokat.

Styret ved Universitetet i Stavangers (UiS) ansettelsesutvalg vedtok fredag ettermiddag å avskjedige professor Nils Rune Langeland, skriver Khrono.

Dette er Langeland-saken:

Nils Rune Langeland (53) er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet.

Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

2. juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook.

Khrono omtalte saken, og også blant andre VG, NRK, Medier24 og Stavanger Aftenblad.

Universitetsledelsen ser alvorlig på meldingene, og kaller Langeland inn til samtale og håndterer den som en personalsak.

Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn til fakultetets ledelse, der han er ansatt.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

Det er ikke første gang Langeland får kritikk for sin opptreden i sosiale medier.

I 2015 ble det kritikk i mediene etter at han hadde uttalt seg om «genetisk svake analfabeter fra Punjab» på Facebook
 

Langeland skrev på facebook i august 2014 at han hater pakistanere. Han ble kalt inn på teppet hos arbeidsgiveren sin, Universitetet i Stavanger (UiS), og konklusjonen etter samtaler med arbeidsgiver ble blant annet at han ikke skulle forelese i dannelse for sine nye studenter.

Fra 1. april 2012 var Nils Rune Langeland koordinator for Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her kom han i konflikt med professor og kollega Rune Slagstad, som Langeland blant annet kalte «gemen kjeltring» og «svin» på facebook. Noe han siden beklaget.

Slagstad sluttet ved HiOA som følge av at ledelsen ikke ryddet opp i arbeidsmiljøproblemene. Og Knut Olav Åmås karakteriserte konflikten, og høgskolens håndteringen av den, som Pubertalt og lite professoralt i en kronikk i Aftenposten.

Nils Rune Langeland måtte slutte ved HiOA sommeren 2013, fire måneder før engasjementet hans gikk ut, ifølge han selv uten at han visste hvorfor. Men han fikk lønn ut perioden.

Høsten 2012 skrev John Hustad en kommentar om Langeland som han kalte Det utaktiske menneske. Alarm!

Langeland hadde i tiden på HiOA permisjon fra Universitetet i Stavanger.

Kilde: Aftenposten /Wikipedia/Khrono

(Oppdatert 8.juli med at professor Langeland - uten forbehold - har beklaget de upassende meldingene)

Ansattrepresentant Svein Erik Tuastad stemte ifølge en protokolltilførsel mot avskjed fordi han mente at det er tvil om det juridiske grunnlaget for avskjed er sterkt nok, og at UiS kan ha brutt AKAN-kontrakten som var inngått med Langeland.

Les hele protokollen her: Protokoll avskjed

Dette er det samme argumentet som blant annet Langelands advokat har brukt i en pressemelding tidligere denne uka:

Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, sier til Khrono fredag kveld at de nå vil påklage vedtaket om avskjed til Kunnskapsdepartementet.

— Vi vil påklage saken til Kunnskapsdepartementet, og så se hva som skjer der. Eventuelt vil jeg anbefale den videre i rettssapparatet, sier Brygfjeld.

De tre andre i ansettelsesutvalget, rektor Marit Boyesen, eksternt styremedlem Eskild Holm Nielsen og studentrepresentant Sverre Daniel Gaupås stemte for avskjed.

UiS viser ellers til statsansattelovens vilkår for avskjed, og at styrets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene er oppfylt.

UiS skriver på sine nettsider at avskjedsvedtaket behandles som en pågående personalsak og vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.

Varsel i oktober

​Det var 9. oktober i år at Universitetet i Stavanger forhåndsvarslet professor Nils Rune Langeland om avskjed. Det kommer fram i sakspapirene som På Høyden har bedt om innsyn i og som de har delt med Khrono.

Ifølge papirene som er sterkt sladdet og utgjør 54 sider, med vedlegg, mener universitetet at grunnlaget for avskjed ligger i § 26 b, c og d i statsansattloven.

I loven heter det blant annet at en statsansatt kan avskjediges når vedkommende…

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

I framstillingen fra dekan og universitetsdirektør heter det også:

«Det er et grunnvilkår for avskjed at arbeidstaker har utvist subjektiv skyld. Arbeidsgiver gjør gjeldende at dette vilkåret er oppfylt».

Fikk advarsel

I dokumentene som er grunnlag for ansettelsesutvalgets behandling fredag kommer det også fram at arbeidsgiver hadde gitt Langeland en advarsel 30.juni 2017, om «krenkende ytringer på sosiale medier og hans uakseptable adferd overfor kollegaer».

Dette var kun få dager før flere kvinner la ut skjermdumper fra grove private meldinger som professoren hadde sendt dem. Blant annet med tilbud om å kjøpe trusene til en av kvinnene.

Manet til forsiktighet

Khrono har ikke lykkes i å få kontakt med ansattrepresentanten som deltok i avskjedssaken, Svein Erik Tuastad.

Allerede i sommer advarte han mot overreaksjon i Langelandsaken.

Til Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur. red. anm) minne Svein Erik Tuastad, som er representant for de faglige ansatte i styret ved Universitetet i Stavanger, om at det må være en saklig kobling til jobben for at noe skal være en arbeidsgiversak.

— Dette er en sak hvor man må avklare hva som er jobbanliggende, og hva som tilhører privatsfæren, sier Tuastad, og han legger til overfor Aftenbladet at til å gjøre denne vurderingen har universitetet en profesjonell organisasjon og gode ledere.

Brygfjeld: Ingen grunn til avskjed

I dokumentene ligger også et sterkt sladdet tilsvar fra Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld, datert 26.oktober 2017, som bestrider at paragrafen og punktene det henvises til kan danne grunnlag for avskjed av Langeland.

Han viser til at avskjed innebærer at en arbeidstaker må fratre sin stilling med umiddelbar virkning og er en av de mest alvorlige reaksjonsformer en arbeidstaker kan kan ilegges. Han viser også til at «Det skal mer til at forhold begått utenfor tjenestene kan begrunne avskjed enn forhold begått i tjenesten».

Dagen før, 25. oktober, skrev Brygfjeld i et innlegg i Khrono at det ikke var noen Langelandsak ved Universitetet i Stavanger, og reagerte på det han mente var en kampanje mot professoren i Khrono.

Ingen Weinstein på UiS

— Vi har ingen Weinstein gående løs ved Universitetet i Stavanger, skrev Brygfjeld.

Khrono har stilt en rekke spørsmål til Langelands advokat i saken, blant annet om Akan-avtalen.

Søndag kveld bekreftet han at det er snakk om en avskjedssak mot hans klient Langeland:

— Hei. Du kan sitere meg på at det er en avskjedssak, at det etter min mening åpenbart ikke er grunnlag for avskjed og at en eventuell avskjed vil bli påklaget og tatt til retten, skrev Kjell M. Brygfjeld i en tekstmelding til Khrono.

Dagen etter fulgte han opp med en pressemelding sendt til Forskerforum, et medlemsblad til Forskerforbundet. Der orienterte advokaten om at Langelands avskjedssak i hovedsak skyldtes et alkoholproblem, samtidig som han bekreftet at sommerens meldinger til ulike kvinner i sosiale medier også var en del av saken.