Nils Rune Langeland får ikke jobben tilbake, har Oslo tingrett bestemt. Foto: Marie von Krogh
Nils Rune Langeland får ikke jobben tilbake, har Oslo tingrett bestemt. Foto: Marie von Krogh

Langeland tapte i Oslo tingrett

Publisert

Det var riktig av Universitetet i Stavanger å avskjedige professor Nils Rune Langeland, mener Oslo tingrett.

I dag kom dommen i saken der historieprofessor Nils Rune Langeland saksøkte Kunnskapsdepartementet. Oslo tingrett konkluderer med at Universitetet i Stavanger hadde rett til å avskjedige Langeland, og at staten derfor frifinnes. Dette melder NRK. De refererer fra dommen: «Retten har kommet til at vilkårene for avskjed etter statsansatteloven § 26 bokstav c) er til stede. Etter denne bestemmelsen kan en statsansatt avskjediges når vedkommende på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter.»

Retten: Oppførte seg ufint

Saken handlet både om seksuell trakassering, men ikke minst om Langelands oppførsel mot kollegaer. I retten forklarte tidligere kolleger hvordan de oppfattet samarbeidet med Langeland. Professorens ytringer i sosiale media var noe av det som ble trukket frem. Instituttleder Odd Magne Bakke var en av dem som forklarte seg i retten. Der sa han at han ikke så noen evne eller vilje til endring.  

— Jeg hadde hatt et håp om at han kunne gripe muligheten han fikk gjennom tilbud om behandling, men den muligheten grep han ikke. Da så jeg ingen annen utvei enn at en sak om avskjed var på gang.

Langeland har selv innrømmet at han har et alkoholproblem, og før han fikk sparken fra UiS hadde han inngått en akan-avtale med arbeidsgiver. Men han møtte på jobb med 1,6 i promille.

Oslo tingrett mener det er bevist at Langeland ved flere tilfeller og gjennom mange år oppførte seg ufint og ubehagelig mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere i alkoholberuset tilstand. På den måten krenket han sine tjenesteplikter, skriver NRK.

Khrono var den første som skrev om meldingene med seksuelt innhold Langeland sendte til unge kvinner. Avisen refererer fra dommen, der det blir vist til at disse meldingene ikke er ilagt stor vekt.

«Enkelte av meldingene har et grovt seksuelt innhold, og er av klart seksuelt krenkende karakter. De ble sendt uten at det var noen naturlig foranledning eller annen form for samtykke. Departementet har tatt inn dette i avskjedsvurderingen, men understreket at det ikke er tillagt stor vekt. Retten lar det stå åpent hvorvidt disse forholdene faller inn under statsansatteloven § 26, da det etter rettens foranstående konklusjon, foreligger brudd på § 26 bokstav c) gjennom de forholdene som er begått på jobb, eller i forhold til kolleger, overordnede og samarbeidspartnere i jobbrelaterte situasjoner. Det er da ikke nødvendig for retten å vurdere om det foreligger ytterligere forhold som kan gi grunnlag for avskjed.»

Hagefestmatador

Under rettssaken beklaget Langeland selv noen av hendelsene knyttet til alkoholbruk. Han fortalte også om den offentlige utgaven av seg selv, som samfunnsdebattant og det han beskrev som «hagefestmatador».

— Jeg har hatt en sånn stil som denne «hagefestmatadoren». Men samtidig vil jeg gjerne bli trodd på at jeg har hatt et godt forhold til kollegene mine, og ikke har vært ute etter å ta noen. Den uvørne stilen har tilhørt rollen som offentlig figur, uttalte Langeland i retten.

På Høyden har skrevet om at Langeland har søkt flere andre vitenskapelige stillinger etter at han mistet jobben ved Universitetet i Stavanger. Selv om han har fått gode sakkyndige vurderinger, har han ikke fått noen av stillingene.

Advokat: Ubehagelig

Regjeringsadvokat Hilde Lund, som førte saken på vegne av Kunnskapsdepartementet, sier til NRK at hun er godt fornøyd med resultatet.

– Dommen er etter statens oppfatning klar og entydig, og viser at avskjed var riktig reaksjon.

Kjell M. Brygfjeld er Nils Rune Langelands advokat. Han er ikke fornøyd med dommen.

— Jeg synes dommen er ubehagelig og skaper et totalbilde av Langeland som ikke er dekkende. De har blant annet overhodet ikke lagt vekt på hvordan Langeland har utført jobben sin under normale omstendigheter og generelt har utført sine tjenestplikter. I den normale hverdagen er mitt inntrykk at han har vært en fornuftig og god kollega, sier Brygfjeld til Khrono.