Jill Walker Rettberg og Marianne Gunderson fra ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life skal teste folk sine grenser og moral gjennom rollespill.
Jill Walker Rettberg og Marianne Gunderson fra ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life skal teste folk sine grenser og moral gjennom rollespill.

Lager rollespill på museet

Folk skal få teste seg på moralske dilemmaer når moderne teknologi og rollespill inntar Universitetsmuseet i Bergen.

Publisert

I november meldte Financial Times at Kina holder på å teste en ny teknologi som skal være i stand tolke følelsesmessig tilstander til mennesker. Dette mener de kan brukes til å forhindre terrorisme og ulovlige handlinger. De moralske utfordringene med teknologier som dette kan deltakerne i et levende rollespill, eller laiv som det også kalles, oppleve på museet i Bergen i 2021.

— Vi ønsker å sette deltakerne i situasjoner med teknologi og etiske spørsmål på hva det betyr for samfunnet. Siden det er et rollespill så kan responsen variere, forklarer Jill Walker Rettberg, prosjektleder for Machine Vision ved Universitetet i Bergen.

Blir satt i situasjoner

Eksempelet fra Kina er bare en måte deltakerne kan bli satt på prøve. Fortsatt er det over ett år til det hele starter opp, men takket være én millioner kroner i støtte fra Forskingsrådet kan de nå begynne planleggingen skikkelig.

— Dette er penger som hjelper enormt. Nå kan vi tenke i større skala og få inn eksperter på laivutvikling for å få til noe skikkelig kult, sier Rettberg.

Den nye teknologien kommer veldig raskt. Det kan bety at beslutningstakere eller befolkningen generelt ikke har kompetansen til å ta gode nok valg om hvordan vi bør bruke teknologien.

Jill Walker Rettberg, professor digital kultur

Hun er professor i digitale medier ved UiB og ser stadig nye teknologiske utvinninger bli presentert.

— Den nye teknologien kommer veldig raskt. Det kan bety at beslutningstakere eller befolkningen generelt ikke har kompetansen til å ta gode nok valg om hvordan vi bør bruke teknologien. Målet er å gi folk mer kunnskap og trene opp den etiske vurderingsevnen.

Rent praktisk vil deltakerne få en rolle som de skal være i en hel dag. Hva som skjer videre er avhengig av hva de selv velger å gjøre.

— Det er vanskelig å forutse hva slags situasjoner som kan oppstå med ny teknologi. Det er lett å se for seg at det blir noe med sikkerhet og privatliv, men det blir interessant å se hvordan det utspiller seg. Vi kan sette i gang situasjoner som har potensial for å være moralsk betent, men vi aner ikke hvordan folk vil reagere, sier Marianne Gunderson, prosjektleder for selve rollespillet i prosjektet.

Vil lage til undervisning

De ser for seg å lage en stor laiv som går over tre dager med en hel dag satt av til selve rollespillet. Etterpå vil de evaluere og se hvorfor folk tok valgene de gjorde. I tillegg ønsker de å utvikle et kortere opplegg som kan brukes igjen på konferanser eller i undervisning.

— Vi er veldig heldig i Norge med at det er et veldig levende laivmiljø i Norden. Det finnes for eksempel et opplegg som heter På Flukt fra Røde Kors der etiske og alvorlig tema blir tatt opp, forklarer Gunderson.

Felles for mange av de er at de tar opp etiske problemstillinger som skal få folk til å reflektere i etterkant. Rettberg ser for seg at dette er noe som kan brukes oftere i undervisning.

Universitetsmuseet ble gjenåpnet med lysshow i 2019. I 2021 inntar rollespill bygningen.
Universitetsmuseet ble gjenåpnet med lysshow i 2019. I 2021 inntar rollespill bygningen.

— Vi kommer til å dele opplegget vi kjører slik at det kan brukes bredere. Jeg tenker også det er spennende å vurdere rollespill mer i undervisningen. For eksempel i ex.phil, eller i mitt eget fag, digital kultur, sier Rettberg.

I tillegg til rollespillet blir det også en egen utstilling med mål om å øke folk sin kunnskap om maskinsyn, som ansiktgjenkjenning og følelsegjenkjenning. Mens det kan bli noen spennende dager for deltakerne så tror Rettberg at dette kan brukes til forskning også.

— Universitetsmuseet har foreslått at deltakerne skriver ned hva de tenker om utstillingen for eksempel. Det er noe vi kan analysere. Vi har ikke diskutert grundig hva vi kan gjøre med laiven men det blir veldig spennende å se hva slags valg deltagerne gjør, og hvilke situasjoner som oppstår. Jeg kan ikke tenke meg at vi gjør dette uten at det påvirker forskning også, sier hun.