— Jeg har ikke sett eller hørt noe som viser tegn på at vi trenger en ny runde med eksamener, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Arkivfoto: Dag Hellesund
— Jeg har ikke sett eller hørt noe som viser tegn på at vi trenger en ny runde med eksamener, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Arkivfoto: Dag Hellesund

Firer ikke på mattekravet, gir ingen ny eksamen

Publisert

Nå står 554 studieplasser tomme ved landets lærerutdanninger.

Karakteren fire eller høyere. Det var kravet til alle som ønsket å starte på en lærerutdanning i år.

Matematikk og lærerutdanningen

Fra i høst må du ha karakteren fire i matematikk fra videregående skole*, for å begynne på lærerutdanning. 

Søkere som ikke oppfylte kravet om en firer, men som hadde minimum karakteren tre, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg.

1. august var det eksamen for de som tok forkurs i matematikk. 612 søkere meldte seg på forkurset. 485 møtte til eksamen, og 118 besto (24,5 prosent).

Det var 5244 kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i årets opptak til høyere utdanning (tall pr. 19. juli). Dette er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med i fjor. Det endelige tallet på antall kvalifiserte søkere vil først være klart etter studiestart.

Nedgangen i utsendte tilbud i hovedopptaket til grunnskolelærerutdanning 1.-7 er nedgangen på 13,47 prosent.

Totalt fikk 7,7 prosent færre tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og trinn 5-10. Samtidig fikk 5,5 prosent flere tilbud om plass på lektorutdanning.

* Gjelder bare de med den enkleste matematikken fra videregående

Kilde: Kunnskapsdepartementet og Samordna opptak

367 studenter innfridde ikke karkaterkravet, og fikk tilbud om et forkurs. Lærestedene holdt av studieplasser til disse studentene.

Tidligere i august ble det klart at 367 av de som tok eksamen i sommer, eller vel 75 prosent, ikke hadde forbedret karakteren sin.

Nå står 554 plasser tomme, melder NTB.

– Uforståelig
Utdanningsforbundets leder Steffen Handal setter de tommeplassene i sammenheng med karakterkravet. Han mener situasjonen er uforståelig.

– Her har vi studenter som tilfredsstiller snittkravet på 3, og mange vel så det, og som har lyst til å begynne på lærerstudiet, men som ikke slipper inn, samtidig som vi har tomme plasser, lærermangel og en økende bruk av ukvalifiserte lærere i norsk skole, sier Handal til NTB.

Nå krever han at Isaksen snur. Men Isaksen holder fast på kravet om fire i matematikk.

Til tross for at både forkurset og eksamen har fått kritikk i ettertid, er det ingen planer om å tilby en konte-eksamen for de som ikke klarte kravet.

— Jeg har ikke sett eller hørt noe som viser tegn på at vi trenger en ny runde med eksamener. Det er heller ingenting som tyder på at eksamen bør underkjennes, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen  til Khrono.

– Heve prestisjen
Steffen Handal anslår at de tomme studieplassene kan koste samfunnet 50 millioner kroner.

Kunnskapsministeren mener de økte kravene vil gagne skolen på sikt.

– Vi mener det var og er riktig å øke opptakskravet til lærerstudiet, fordi målet er å heve prestisjen til studiet og få de beste studentene til å ønske seg dit. Det er også mye som tyder på at høyere inntakskrav gjør at flere vil klare å gjennomføre studiet, sier Isaksen til NTB.