<span class="caps">NOKUT</span> er godt fornøyde med kvalitetssikringssystemet til UiB, og den sakkyndige komiteen foreslår å godkjenne institusjonen.
NOKUT er godt fornøyde med kvalitetssikringssystemet til UiB, og den sakkyndige komiteen foreslår å godkjenne institusjonen.

UiB får bestått

Publisert

Kvalitetssikringssystemet til Universitetet i Bergen blir godkjent i rapporten fra den sakkyndige komiteen som har vært på inspeksjon. I fjor fikk NTNU i Trondheim vurderingen ikke godkjent etter en tilsvarende kontroll.

Det har vært en viss spenning knyttet til tilsynet fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) etter at NTNU ikke fikk godkjent sitt kvalitetssikringssystem i februar i fjor. Både Universitetet i Oslo og UiB hadde besøk av en sakkyndig komite i fjor. I Bergen foregikk inspeksjonen den 17. juni og 11.-13. september.

Rapporten fra komiteen skal endelig behandles i NOKUTs styre 13. februar 2014. Hovedkonklusjonen er positiv: «Komiteens vurdering er at systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen er tilfredsstillende, og den anbefaler at det godkjennes.»

UiB får mellom annet ros for sitt arbeid med studiekvalitet og «Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia». Komiteen mener og at arbeid med studiekvalitet har høy prioritet ved UiB. Komiteen skryter også av at det blir gjort et solid arbeid med kvalitet også på områder som formelt ikke omfattes av kvalitetssikringssystemet, etter å ha sett nærmere på det integrerte mastergradsprogrammet i farmasi og forskerutdanningen.

På Høyden kommer med en fyldigere sak om NOKUT-rapporten senere.