Mandag presenterte direktør i <span class="caps">NOKUT</span>, Terje Mørland, Studiebarometeret sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Mandag presenterte direktør i NOKUT, Terje Mørland, Studiebarometeret sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Lærerstudenter minst fornøyd på landets store utdanninger

Publisert

Studentene på de største lærerutdanningene er blant landets minst fornøyde lærerstudenter. Små utdanninger har størst tilfredshet.

Norske lærerstudenter er blant landets mindre fornøyde studenter. Mest fornøyd er politistudentene for andre året på rad, skriver Khrono.

Dette er Studiebarometeret 2016

Studiebarometeret for 2016 er det fjerde i rekken. 

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) med direktør Terje Mørland (bildet over) i spissen som har ansvaret.

Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som svarer.

64.000 studenter er spurt, rundt 28.740 svarte, en svarprosent på 45.

Totalt inngå 46 institusjoner og drøyt 1800 studieprogrammer i undersøkelsen. Så og si samtlige universiteter og høyskoler deltar i undersøkelsen.

Informasjon er tilgjengelig fra 6. februar på studiebarometeret.no.

Kilde: NOKUT

Her er studentene mest og minst fornøyd totalt sett i Studiebarometeret 2016

Studentene blir spurt i sitt tredje semester, både på bachelor og master. 

Politistudentene utmerker seg med høy tilfredshet totalt sett med sin utdanning, de var også på topp i 2015. Studenter på grunnskolelærerutdanning på 5-årig* utdanning er minst fornøyd (få studenter - 125 - har svart fra dette utdanningstilbudet i 2016) 

Her er resultatene fordelt per utdanningstype

Sju på topp, her er studentene mest fornøyd totalt sett:

(maks skår er 5)

 • Politi 4,7
 • Antropologi 4,1
 • Fysikk 4,2
 • Kunst 4,2
 • Matte-statistikk 4,2
 • Medisin 4,2
 • Rettsvitenskap

Seks på bunn, her er studentene minst fornøyd totalt sett

 • Grunnskolelærer 5-årig 3,5
 • Odontologi 3,7
 • Lektor 3,8
 • Samf-andre 3,8
 • Samfunnsøkonomi 3,8
 • Sosiologi 3,8

Kilde: Studiebarometeret 2016/ NOKUT

Disse studentene bruker mest og minst tid på studier i 2016

Tidsbruken blant heltidsstudenter øker stadig noe, og i denne undersøkelsen oppgir norske heltidsstudenter at de bruker 35,5 timer i uken på studier.

Tallet representerer organiserte læreaktiviteter og egenstudier sammenlagt (de to siste tallene i parentes)

Disse studentene studerer mest

 • Odonotologi 49,7 (29,7 + 20)
 • Arkitektur 49 (19 - 30,2)
 • Politi 45,1 (35,2 + 10,7)
 • Medisin 44,3 (23,2 0 21,2)
 • Kunst 42,2 (19,1 + 23,6)

Disse studentene bruker minst tid på sine studier

 • Sosiologi 24,7 (8,7 + 16,4)
 • Antropologi 28,3 (7 + 21,4) 
 • Språk 28,8 (10,2 + 18,8)
 • Grunnskole 5-årig 29,0 (17,1 + 12,3)
 • Historie og filosofi 29,4 (10 + 19,4)
 • Idrett 29,7 (15,3 + 14,9)
 • Statsvitenskap 29,9 (10,1 + 20,3)

Det er verdt å merke seg at mange studieprogrammene som skårer lavt på tidsbruk, er alle blant de fag som har minst organisert undervisning i uka, så egeninnsatsen til studentene her ligger stort sett rundt snittet på 18,7. Snittet for organisert undervisning var 17,2 timer i uka. 

Kilde: Studiebarometeret/ NOKUT

Og ser vi på lærerutdanningene spesielt er studenter på de største utdanningene blant de minst fornøyde. På toppen av lista befinner det seg mindre utdanninger.

I bunnen av listen er det også små utdanninger, så bildet er ikke helt entydig, men det er mer entydig enn bildet fra barometeret året før.

Fjerde år på rad

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomførte høsten 2016 for fjerde gang spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Studenter i tredje semester på bachelor og master svarer på en rekke spørsmål rundt sine studier, blant annet når det gjelder tilfredshet og tidsbruk.

NOKUT har på forespørsel fra Khrono utarbeidet liste over hvor de mest og minst fornøyde lærerstudentene befinner seg.

På topp av de 45 utdanningene som har nok svar til å delta i oversikten er det lærerstudentene på Rudolf Steinerhøyskolen som er landets mest fornøyde lærerstudenter totalt sett.

Studenter på 5-årig master, samlingsbasert i Tromsø, uttrykker totalt sett mest misnøye.

Studenter på store utdanninger blant de mest misfornøyd

Inntrykket fra Studiebarometeret i 2015 var at det ikke var entydig om det var store eller små utdanninger for grunnskolelærere som gjorde studentene mest fornøyde. Resultatene i 2016 er mer tydelige.

De største lærerutdanningene i landet på NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ved Høgskolen i Bergen rangerer midt på treet, eller dårligere i total tilfredshet, mens det er mindre studietilbud som dominerer i toppen av lista.

Det er 45 forskjellige utdanninger innen grunnskoleutdanning på lista Khrono har fått fra NOKUT som har nok svar til at det blir presentert resultater.

Her befinner HiOA sin utdanning trinn 5-10 seg på en delt 20. plass, mens utdanningen for trinn 1-7 befinner seg på en delt 32. plass.

NTNU trinn 1-7 er på delt 17. plass og NTNU 5-10 på en del 32. plass.

Den tredje store utdanningen er Høgskolen i Bergen, i tilfredshet befinner utdanningen for trinn 1-7 seg på en delt 32. plass, trinn 5-10 på 39. plass.

Utdanning av grunnskolelærere nr 27 av 45

NOKUT har delt alle landets studenter opp i 40 ulike studieprogram. På denne lista over alle ulike utdanninger i hele Norge havner studenter på utdanningen av grunnskolelærere (både trinn 1-7 og 5-10) på en delt 27. plass.

Mens Politistudentene svarer 4,7 i tilfredshet på en skala der 5 er best, svarer grunnskolelærerstudentene i snitt 4,0. 

NOKUT har for Khrono også delt opp svarene per institusjon og de ulike lærerutdanningene. Best her er studenter på Rudolf Steiner høyskolens lærerutdanning. De skårer 4,8 av 5 mulige på spørsmålet: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.»

På sin facebook-side skriver Steinerhøyskolen blant annet:

«Hurra for Steinerhøyskolen og topp-plassering på studiebarometeret til NOKUT. Det er gledelig at våre studenter trives og er fornøyd med studiet hos oss!»

Bruker ikke så mye tid

Studentene på lærerutdanningene utmerker seg også i den nedre enden av skalaen med tanke på hvor mye tid de bruker på studiene.

Av de 40 studieprogrammene NOKUT har delt høyere utdanning opp i er det 27 studieprogram der studentene svarer at de bruker mer tid samlet sett på sine studier enn lærerstudentene.

Snittet for norske lærerstudenter er 31,2 timer, mens snittet for alle studenter er 35,5 timer.

I toppen av skalaen befinner odontologi- (tannlege) og arkitektstudenter seg. De bruker rundt 18 timer mer enn lærerstudentene i uka, henholdsvis 49,7 og 49 timer.

Studerer minst på egenhånd

Når det kommer til egne studier ved siden av organiserte læringsaktiviteter er lærerstudentene blant de som bruker minst ved siden av tid.

12,5 timer oppgir de, og det er 36 av de 40 studieprogramgruppene som oppgir at de studerer flere timer i uka på egenhånd enn lærerstudentene. Snittet for norske studenter er 18,7 timer i egenstudier per uke.

Lærerstudentene oppgir også at de jobber mindre ved siden av studiene enn gjennomsnittet. De sier de har 6,6 timer betalt arbeid i uka. Snittet for norske studenter er 7,2 timer.

Dårligere enn snittet

Da Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) presenterte sine egne tall på mandag etter den store framleggingen av Studiebarometeret, trakk prorektor for utdanning, Nina Waaler, blant annet spesielt fram resultatene  på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), som et positivt fakultet på HiOA.

Dette fordi de hadde hatt mest framgang på høgskolen.

Likevel viser tallene for grunnskolelærerutdanningen at de fremdeles har et stykke å gå med tanke på tilfredshet blant studentene sine.

Grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7 skårer på alle hovedparametre dårligere enn landsgjennomsnittet for lærerutdanninger generelt. Trinn 5-10 gjør det litt bedre, men ligger og vipper rundt landsgjennomsnittet.

Landets lærerutdanninger og studentenes tilfredshet

  Skole Utdanning Sted Jeg er, alt i alt, tilfreds med studie-programmet jeg går på.
1 Rudolf Steinerhøyskolen Bachelor i Steinerpedagogikk lærerutdannning Oslo 4,8
2 Universitetet i Agder Grunnskolelærer-utdanning for trinn 5-10,  5-årig masterprogram Kristiansand 4,7
2 Universitetet i Stavanger Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid Stavanger 4,7
2 Nord universitet Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn, deltid, 240 stp Levanger 4,7
5 Nord universitet Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn, 240 stp Levanger 4,5
5 Høgskolen i Hedmark Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn - samlingsbasert Hamar 4,5
7 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 5-10, Notodden og desentralisert Notodden 4,4
7 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 5-10, Porsgunn Porsgrunn 4,4
7 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 1-7 nett Notodden 4,4
7 Høgskulen i Volda Grunnskolelærer-utdanning for 5.-10. årstrinn Volda 4,4
11 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn (Sandvika) Vestfold 4,3
11 Universitetet i Agder Grunnskolelærer-utdanning for trinn 5-10 Kristiansand 4,3
11 NLA Høgskolen Grunnskolelærer-utdanning, 1.-7. trinn Bergen 4,3
11 Høgskolen Stord/Haugesund Grunnskolelærer-utdanning trinn 1-7, deltid Stord 4,3
11 Høgskolen i Hedmark Grunnskolelærer-utdanning for 5. - 10. trinn Hamar 4,3
11 Høgskulen i Volda Grunnskolelærer-utdanning for 1.-7. årstrinn Volda 4,3
17 NLA Høgskolen Grunnskolelærer-utdanning, 5.-10. trinn Bergen 4,2
17 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 1-7 Porsgrunn Porsgrunn 4,2
17 NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Grunnskolelærer-utdanning 1-7 Trondheim 4,2
20 Høgskolen i Østfold Grunnskolelærer-utdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) Halden 4,1
20 Høgskolen i Oslo og Akershus Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn Oslo 4,1
20 Universitetet i Stavanger Grunnskolelærer-utdanning 1. - 7. trinn Stavanger 4,1
20 Høgskulen i Sogn og Fjordane Grunnskulelærar, 5-10 Sogndal 4,1
20 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn (Vestfold) Vestfold 4,1
20 Universitetet i Agder Grunnskolelærer-utdanning for trinn 1-7 Kristiansand 4,1
20 Nord universitet Grunnskolelærer-utdanning for 5. - 10. trinn, 240 stp Levanger 4,1
27 Høgskulen i Sogn og Fjordane Grunnskulelærar-utdanning for 1.-7. årssteg (fellesgrad NLA/HiSF Gardermoen) Sogndal 4,0
27 Høgskolen i Hedmark Grunnskolelærer-utdanning for 1. - 7. trinn - campus Hamar 4,0
27 NLA Høgskolen Grunnskolelærer-utdanning for 1.-7.trinn (fellesgrad) Bergen 4,0
30 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn (Vestfold) Vestfold 3,9
30 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn (Drammen) Drammen 3,9
32 Høgskolen i Bergen Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn Bergen 3,8
32 Høgskolen Stord/Haugesund Grunnskolelærer-utdanning trinn 1-7 Stord 3,8
32 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 5-10. trinn, nettbasert  Notodden 3,8
32 Høgskolen Stord/Haugesund Grunnskolelærer-utdanning trinn 5-10 Stord 3,8
32 Høgskulen i Sogn og Fjordane Grunnskulelærar, 1-7 Sogndal 3,8
32 NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Grunnskolelærer-utdanning 5-10 Trondheim 3,8
32 Høgskolen i Oslo og Akershus Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn Oslo 3,8
39 Høgskolen i Bergen Grunnskolelærer-utdanning 5.-10. trinn Bergen 3,7
40 Universitetet i Stavanger Grunnskolelærer-utdanning 5. - 10. trinn Stavanger 3,6
41 Høgskolen i Østfold Grunnskolelærer-utdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) Halden 3,5
42 UiT - Norges arktiske universitet Lærerutdanning 5. - 10. trinn - master (5-årig), lektor Tromsø 3,4
43 Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærer-utdanning 1.-7. trinn (Drammen) Drammen 3,3
43 UiT - Norges arktiske universitet Lærerutdanning 1. - 7. trinn - master (5-årig), lektor - Tromsø Tromsø 3,3
45 UiT - Norges arktiske universitet Lærerutdanning 1. - 7. trinn - master (5-årig), samlingsbasert Tromsø 2,8