Kunnskapsministeren var første innleder ved Kontaktkoferansen, et årlig møtepunkt mellom departementet og sektoren. Foto: Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsministeren var første innleder ved Kontaktkoferansen, et årlig møtepunkt mellom departementet og sektoren. Foto: Kunnskapsdepartementet

Vil ha studentene med på laboratoriet for å skape kvalitet

Kontaktkonferansen:

– Ta studentene med på laboratoriet, og gjør det like gjevt å undervise som å forske. Dette er to av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens beskjeder til sektoren.

I 2017 vil regjeringen legge fram en Kvalitetsmelding for forskning.

– Vi mangler en omforent forståelse av begrepet kvalitet. Dette må vi komme fram til i fellesskap, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han holdt innlegget «Fra struktur til kvalitet» under Kontaktkonferansen tirsdag.

Kontaktkonferansen holdes i aulaen ved Universitetet i Oslo, og er et årlig møtested mellom departementet og sektoren.

Under kontaktkonferansen tirsdag listet Torbjørn Røe Isaksen opp fem punkter som kan være utgangspunkt for institusjonenes eget arbeid med å bli bedre:

1. Tenn studentenes faglige glød
– Institusjonene må ha høye ambisjoner på studentenes vegne. I dag er det for stor variasjon. Ved noen studier får studentene gode karakterer, selv om de legger ned en begrenset innsats. De må motiveres, engasjeres og bruke tid på studier. Vi må tenne deres faglige glød. Dette gjør vi ved å ha høye forventninger. Studentene må også bruke tiden fornuftig, sa Torbjørn Røe Isaksen.

2. Ingen lærer kan være sin egen øy
– Når det gjelder undervisning må det skapes en kvalitetskultur. Dette er en utfordring fra meg til dere. Holdningen «jeg kan alltid bli bedre» bør være gjeldende. Her må fagmiljøene ta ansvar, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Han henviste til UiBs senter BioCeeds satsing på fremragende utdanning, hvilken effekt dette har hatt på læringskulturen ved Institutt for biologi. Ministeren trakk også fram læringsmiljøprisvinner Christian Jørgensens takketale, hvor han sa at «Jeg har BioCeed på instituttet, og de har vært flinke til å få til en kultur hvor vi diskuterer undervisning. Dermed har dette med undervisning gått fra å være et personlig traume som hver og en av oss føler vi ikke får til, til noe vi snakker om og blir bedre på i i fellesskap».

3. Heve foreleserens status
Å heve statusen på undervisningen er et ledelsesansvar, mener ministeren. Han ønsker å endre konnotasjonene til begreper som «undervisningsplikt» og «forskningsfri»:

– Det skal være like gjevt å drive god undervisning som å drive god forskning.

4. Ta studentene med
– Studentene må være en del av det akademiske fellesskapet. Det er ikke et «oss» og et «dem». Det er et «vi». Internasjonale universiteter med fremragende resultater trekker studentene med i forskning, laboratoriearbeid, publisering og det akademiske fellesskapet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Han oppfordrer hver enkelt lærer om å ta ansvar for den sosiale og akademiske integreringen av studentene.

5. Tettere kontakt med arbeidslivet
– Utdanningen må også ha en god kobling til praksisfeltet. Jeg har ikke møtt noen i denne sektoren som ikke mener at det er nødvendig å ha et godt samspill med arbeidslivet - også i privat sektor. Jeg vet at universiteter og høyskoler kan stå for både danning og utdanning, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Ingen løfter om penger, bygg eller klynger
Institusjonene vil bli invitert til å komme med innspill i forkant av den varslede Kvalitetsmeldingen for forskning.

De som håper at en stortingsmelding betyr mer penger, vil bli skuffet. Ifølge ministeren er det liten grunn til å vente at Kvalitetsmeldingen vil medføre vesentlige endringer i rammebetingelsene.